in English Akadálymentes megjelenítés Instagram Facebook
Közös örökségünk a múzeum!

Történet - A Szolnoki Képzőművészeti Társaság kiállítása 2019

 2019.11.07 09:04

A Magyar Fes­té­szet Napja ren­dez­vény­so­ro­zat láto­ga­tott­sága és kiál­lí­tó­i­nak száma évről évre nő, célja pedig évek óta vál­to­zat­lan: a fest­mé­nyek művé­szeti szín­vo­na­lá­ból és egye­di­sé­géből adódó érték elis­mer­te­tése, a kor­társ magyar festők és alko­tá­sai iránti közön­ség­sze­re­tet kivívása.

ajanlo_uj_1.png