Ugrás a tartalomhoz Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez a honlapon
Közös örökségünk a múzeum!

Pályázati kiírás | múzeumi közművelődési szakember, múzeumi kulturális menedzser munkakör betöltésére

 2021.08.06 10:02

A Damjanich János Múzeum pályázatot ír ki

az emberi erőforrások minisztere 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelete a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról értelmében

múzeumi közművelődési szakember, múzeumi kulturális menedzser
munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:
határozott idejű 2022. dec. 31 –ig tartó jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Szolnoki Galéria – 5000 Szolnok, Templom út 2.

A munkakörbe tartozó járó lényeges feladatok:
- A Szolnoki Galéria üzemeltetésében, működésében való részvétel, ami hétvégi munkavégzést is jelent;
- a Galéria rendezvényeinek (irodalmi estek, kiállításokhoz és a múzeum gyűjteményeihez kapcsolódó események, hangversenyek, fesztiválok, stb.) tartalmi kialakítása és megvalósítása;
- a rendezvényekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése;
- pályázatírás;
- együttműködés és kapcsolattartás a rendezvényekhez kapcsolódó partnerekkel;
- együttműködés a múzeum más osztályaival;
- részvétel a múzeum online marketing stratégiájában, közösségi médiafelületein való jelenlétének támogatása, tartalmi szolgáltatásában való részvétel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Szakirányú felsőfokú végzettség;
- Angol vagy német nyelvből társalgási szintű nyelvtudás;
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- közművelődési területen vagy hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat;
- műszaki érzék;
- B kategóriás jogosítvány.

Elvárt kompetenciák:
- a feladatokhoz való kreatív és innovatív hozzáállás;
- jó kommunikációs készség;
- önálló és csapatmunkára való képesség.

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz;
- legmagasabb iskolai végzettséget, egyéb szakképesítést, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata;
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben jogszabályban előírtak szerinti szükséges kezeléséhez hozzájárul.;
- pályázati nyertesség esetén erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a +36 56/421-602 telefonszámon Dr. Kaposvári Gyöngyi igazgatóhelyettes vagy Vincze Rita osztályvezető nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton a titkarsag@djm.hu címen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A jogviszony határozott időre szól 3 hónap próbaidő kikötésével. A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető a kinevezési jogkör gyakorlóján és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel. A pályázat eredményéről a pályázók minden esetben írásbeli értesítést kapnak. A döntést követően a sikertelen pályázati anyagok megsemmisítésre, a bennük foglalt személyes adatok törlésre kerülnek.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.djm.hu honlapon szerezhet.