Ugrás a tartalomhoz Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez a honlapon
Közös örökségünk a múzeum!

A Damjanich János Múzeum pályázatot ír ki múzeumi informatikus munkakör betöltésére.

 2021.11.10 08:27

A Damjanich János Múzeum pályázatot ír ki az emberi erőforrások minisztere 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelete a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról értelmében 
múzeumi informatikus munkakör betöltésére.

 

A munkaviszony időtartama:
határozatlan idejűjogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Damjanich János Múzeum – 5000 Szolnok, Kossuth tér 4.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- A Damjanich János Múzeum számítástechnikai eszközeinek üzemeltetése, működésük felügyelete (kliens, szerver, hálózat);
- az eszközök hardver-szoftver hibáinak elhárítása;
- számítástechnikai eszközök és kiegészítőinek beszerzése, installálása;
- hálózati tároló üzemeltetése, adatkezelés;
- a rendezvényekhez kapcsolódó technikai eszközök üzemeltetése;
- a digitalizációs folyamatok segítése;
- részvétel a múzeum fejlesztési, digitalizációs stratégiájában, közösségi médiafelületein való jelenlétének támogatása,
- munkatársak informatikai támogatása, felmerülő problémák kezelése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Szakirányú felsőfokú végzettség;
Vagy:
- Középiskola/gimnázium
- Számítógép üzemeltetői, informatikai végzettség


Az álláshoz kapcsolódó elvárások:
- Megbízhatóság és magas szintű precizitás
- Önálló és csapatmunkára való képesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat;

- A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz;
- legmagasabb iskolai végzettséget, egyéb szakképesítést, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata;
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben jogszabályban előírtak szerinti szükséges kezeléséhez hozzájárul.;
- pályázati nyertesség esetén erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a +36 56/421-602 telefonszámon Dr. Kaposvári Gyöngyi igazgatóhelyettes vagy Ronyecz Ferenc múzeumi informatikus nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton a titkarsag@djm.hu címen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A jogviszony határozatlan időre szól 3 hónap próbaidő kikötésével. A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető a kinevezési jogkör gyakorlóján és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel. A pályázat eredményéről a pályázók minden esetben írásbeli értesítést kapnak. A döntést követően a sikertelen pályázati anyagok megsemmisítésre, a bennük foglalt személyes adatok törlésre kerülnek.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.djm.hu honlapon szerezhet.