Ugrás a tartalomhoz Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez a honlapon
Közös örökségünk a múzeum!

Felhívás múzeumi karbantartó munkakör betöltésére

 2022.07.05 13:57

A Damjanich János Múzeum pályázatot ír ki múzeumi karbantartó munkakör betöltésére.

 

A Damjanich János Múzeum pályázatot ír ki

az emberi erőforrások minisztere 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelete a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról értelmében

múzeumi karbantartó
munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:
határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Damjanich János Múzeum – 5000 Szolnok, Kossuth tér 4. és a DJM egyéb épületei

A munkakörbe tartozó járó főbb feladatok:
 a múzeumi épületek műszaki üzemeltetés;
 a múzeumi eszközök hibáinak elhárítása, javíttatása;
 a takarítás felügyelete, takarítószerek beszerzése;
 a múzeumi gépjárművek üzemeltetése, tisztántartása;
 a rendezvényekhez kapcsolódó munkálatok: installáció előkészítése, hangosítás, stb.;
 a múzeumi munkafolyamatok segítése;
 a külső raktárépületek környezetének rendben tartása;
 tűzvédelmi ügyelet megosztott ellátása;
 múzeumi osztályok, munkatársak támogatása, felmerülő problémák kezelése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Szakirányú középfokú végzettség (pl.: villanyszerelő, kőműves, asztalos bizonyítvány)
Vagy:
 Valamilyen középfokú végzettség és jártasság illetve szakmai tapasztalat bármely építőipari szakmában
 B kategóriás vezetői engedély és néhány éves vezetői rutin
 Jó fizikai erőnlét, kitartó munkabírás

Az álláshoz kapcsolódó elvárások:
 Megbízhatóság és magas szintű precizitás
 Önálló és csapatmunkára való képesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat;

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 részletes szakmai önéletrajz;
 legmagasabb iskolai végzettséget, egyéb szakképesítést, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata;
 a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben jogszabályban előírtak szerinti szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 pályázati nyertesség esetén erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a +36 56/421-602 telefonszámon Dr. Kaposvári Gyöngyi igazgatóhelyettes vagy Major Zoltán múzeumi gondnok nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton a titkarsag@djm.hu címen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A jogviszony határozatlan időre szól 3 hónap próbaidő kikötésével. A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető a kinevezési jogkör gyakorlóján és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel. A pályázat eredményéről a pályázók minden esetben írásbeli értesítést kapnak. A döntést követően a sikertelen pályázati anyagok megsemmisítésre, a bennük foglalt személyes adatok törlésre kerülnek.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.djm.hu honlapon szerezhet.

„A múzeumi kollektívához tartozni nem egyéb, mint azért dolgozni, hogy a magyar kulturális javak megmaradjanak az örökkévalóságnak.”

Várjuk szeretettel mielőbbi jelentkezését!