Ugrás a tartalomhoz Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez a honlapon
Közös örökségünk a múzeum!

Kiadványok

A Damjanich János Múzeum kiadványai megvásárolhatók a múzeum boltjában, a múzeum első emeletén a Szolnoki Képtárban, valamint postázással az 56/510-150 titkársági elérhetőségről.


Arcok és tájak - Fazekas Magdolna 90 éves című kiállítási katalógus

Fazekas Magdolna Munkácsy Mihály-díjas festőművész Szolnoki Galériában nyílt jubileumi kiállításának kísérőkiadványa limitált példányszámban elérhető a Szolnoki Galériában és a Damjanich János Múzeum pénztáraiban.

A kiadvány ára: 1700 Ft.


A Szolnoki Művésztelep mesterei - Zádor István 

Zádor István korának európai szinten ismert és elismert alkotója volt. Művészetének, témaválasztásainak a középpontjában az ember és élete állt– drámáival, szépségeivel, tragédiáival és magasztosságával. A monográfia 388 oldalon keresztül, több mint 500 kiváló minőségű reprodukcióval, műelemzésekkel és a teljes életút bemutatásával ismerteti meg az olvasót a művész festői, grafikusi, hadirajzolói, illusztrátori és harctéri fényképészként hátrahagyott életművével, mely tovább öregbíti Szolnok város, a Szolnoki Művésztelep és ezen túlmenően az egész magyar kultúra hírnevét. A művész életében és a halála óta eltelt 60 esztendőben sem jelent meg könyv életművéről. Így egy igazi kuriózumot és ritkaságot foghat a kezébe, aki megveszi ezt a hiánypótló, gyönyörű kivitelű monográfiát.

A kiadvány ára: 8000 Ft.


Szolnok várának felépítése és eleste,
1550-1552

Bagi Gábor történeti összefoglalója részletesen bemutatja Szolnok várának felépítését és elestét az 1550-1552 években. A 2023-ban megjelent kiadvány megvásárolható 3900 Ft-ért.

 


Szabó György: Az idő kereke

Megjelent a Kortárs Szolnok 3. kötete, melynek fókuszában Szabó György munkássága áll. A kiadványt június 10-én 13:00 órakor mutatjuk be, melyet Wehner Tibor előszavából idézett sorokkal ajánlunk: „Most megérkezett a régóta várt, és már igencsak aktuális művészettörténeti áttekintés is a szolnoki Damjanich János Múzeum új kiadványsorozatában, Képiró Ágnes művészettörténész feldolgozásában. A szakszerű bevezető tanulmányt, a művésszel készített interjút, a művek sorát megjelenítő reprodukciók együttesét és a szakmai életrajz dokumentációját magyar és angol nyelven közli ez a szép kivitelű kiadvány. Nem véletlen, hogy a megjelenés helye Szolnok: Szabó György már lassan két évtizede szoros szálakkal kötődik az Alföld e nagy művészeti múltú városához. A XX–XXI. századi magyar szobrászat jeles alkotója 2007 óta a Szolnoki Művésztelepen él és dolgozik, s legújabb alkotóperiódusának művei a Szolnoki Bronzszobrászati Szimpóziumokon születtek meg, de nevéhez és munkásságához természetesen nem csupán az alkotótelepi keretek között megalkotott kisplasztikák kötődnek."

A kiadvány ára: 2500 Ft.


TISICUM a Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve XXX.

 

 

 

 

 

 TARTALOM

Régészet
Solnay Eszter: Kora rézkori edények formázásának technológiai vizsgálata Tiszagyenda-Vágott-halom lelőhelyének kerámiaegyüttesében 
Mali Péter: További adatok a kunszentmártoni rézkori telephez
Mester Edit et al.: Előzetes jelentés a Tiszafüred Majoros-halom III. lelőhely régészeti feltárásáról
Tarbay János Gábor: The Kunmadaras-repülőtér hoard and the ‘east hungarian’ Hajdúböszörmény horizon
Székely Zsolt: Előzetes jelentés az 1953. és 1954. évi szilágypéri (Pir, Szatmár megye, Románia) régészeti ásatásokról
Steuer István: Római császárkori szórványérmék a Jászságból 
Madaras László: Nagykörű – Bölcsőde (Május 1. út) honfoglalás kori temetője
Nagy Zsolt Dezső: Martfű-Szeles-dűlő – török kori denárlelet és adatok magyar denárok forgalmához
Kertész Róbert – Ádám Márk: Egy ritka kora újkori edénytípus a szolnoki várból: festett és folyatott mázas díszítésű gömöri korsó 
Mesterházy Károly: Megjegyzések a honfoglalás kori corpus Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kötetéhez (recenzió helyett) 
Cseh János: Régészeti krónika – a szerző Jász-Nagykun-Szolnok megyei kutatásai a 2017-es esztendőben
(Adatok a surjányi magaspartok és a martfűi Tisza-kanyar közti régió településtörténetéhez)
Régészeti kutatások Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2020-ban 

Történelem
Veresegyházi Béla: A Tiszazug gazdasági életének rekonstrukciója az 1591–92-es defter alapján (Egy lehetséges változat) 
Veresegyházi Béla: A mai Jász-Nagykun-Szolnok megye nagy-hevesi részeinek népesedési viszonyai
a XIX. század második felében (történeti-földrajzi vázlat)
Novák László Ferenc: Nagykőrös és Szolnok kapcsolatrendszere a XVII-XIX. században 
Bagi Gábor: Dán csapatok Szolnok környékén 1705–1707-ben
Vincze János Farkas: „A magyar kánaánban az emberek gyékénygyökérrel tengették életüket”
Ínségtáplálkozás a Jász és Nagykun Kerületben az 1790–1791-es aszály idején
Cseh Géza: Az ipari munkástanácsok egyetlen elnökasszonya – Békefi Gabriella szolnoki vegyészmérnök az 1956-os forradalomban
Papp Izabella: Jász vitéz egy nemesi címerben –A jászberényi Sismis családról
Berta Ferenc: A Matkulcsik család történetének szolnoki lapjai
Vadász István: A tiszafüredi múzeum története 1958 és 1960 között
Zomborka Márta: Múzeum és társadalom – közgyűjtemény és az azt életre hívó közösség kapcsolata a váci múzeum példáján
Egri Mária – Szabó István: Volt egyszer egy Néplap

Irodalomtörténet
Szuromi Rita: Politikusportré egy regény tükrében 

Néprajz
Bán Andrea: Népi növényismeret, népi gyógymódok a Nagykunságon
Benedek Csaba: Szabó László munkamódszere, néprajzi látásmódja
Gecse Annabella: A szolnoki viselet emlékei családi fotókon

A kiadvány ára: 5500 Ft


Egyházművészetünk remekművei | A szolnoki Szentlélek-templom

A Szolnoki Szentlélek-templom a magyar egyházművészet kiemelkedő, egyedi alkotásai közé tartozik. Azon ritkaságok egyike, amelyben az építőművészeti, képzőművészeti és iparművészeti alkotások egyetlen tanítás és üzenet hordozóiként válnak egy műalkotássá. Üvegablakai, freskói, szekkói, és építészeti szimbólumai, mint egy könyv lapjai hordozzák az emberi élet értelmének tanítását. A Damjanich János Múzeum 2022-ben megjelent könyvsorozatának első darabja, mely a Szentlélek templomot mutatja be, részletesen végigvezeti az olvasót a templom építéstörténetén, jelképrendszerén, bemutatva épített és festett szimbólumainak értelmezését, az őskeresztény művészethez visszanyúló jelképrendszerét. A kötet szerzője részletesen ír az 1930-as évek magyar egyházművészetének céljairól, a magyar üvegművészetről, és az alkotók életéről.  

A kiadvány ára: 4700 Ft

 


Átkelők a túlvilágra

Gazdagon illusztrált régészeti album, amely elkalauzolja az olvasókat a távoli múltba. Két Kr. u. 5-6. századi gepida temető feltárásának eredményeit mutatja be a kötet a sírok felfedezésétől az életmód rekonstrukciókig.

A kiadvány ára: 6000 FtKalandozások Szolnokon - mesés kalandok Zoknikutya szemével

Az eredeti elgondolás egy gyerekek számára készülő helytörténeti, mesés ismeretterjesztő kis könyv elkészítése, feladatokkal tarkítása volt. Erre épült rá később az a múzeumpedagógiai program, melynek célja, hogy óvodás kortól kezdve minél több ismeretet, élményt szerezzenek a lakóhelyükről, környezetükről a foglalkozásokon és sétákon résztvevők, illetve ezalatt gazdagítsák általános műveltségüket is. Mindezt egy szerethető, kedves szereplő segítségével sajátítsák el szinte észrevétlenül, a mindennapi élet természetes velejárójaként. Bár a projekt jelenléttel kezdődött, később a pandémia miatt kialakult helyzetben digitálisan is folytatódott. Az offline megvalósítást még 2020 októberében kezdtük el a szolnoki Tündérkert Óvoda Nyuszi csoportjának tagjaival. Bár a járványhelyzet közbeszólt, Zoknikutya történetével a virtuális térben tartottuk a kapcsolatot, annak elmúltával pedig ismét személyesen.

A kiadvány a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége különdíját kapta 2021-ben.

A kiadvány ára: 2300 Ft.


Memento vivere - Simon Ferenc szobrászművész (1922-2015)

A kötet Simon Ferenc szobrászművész munkásságát mutatja be.  
A kiadvány ára: 2500 Ft. 


Kortárs Szolnok 2. kötet – Tayler Patrick: Még egy sor medve...

A Kortárs Szolnok 2. kötet Tayler Patrick festőművész munkásságát mutatja be.  
A kiadvány ára: 2500 Ft. 


Kortárs Szolnok 1. kötet - Király György: Különös csendek
Kortárs Szolnok címmel új képzőművészeti kiadványsorozatot indított a múzeum, mely évről évre egy-egy szolnoki, Szolnokhoz kötődő, vagy Szolnokon kiállító kortárs képzőművész munkásságára fókuszál.

A sorozat első kötete, Király György – Különös csendek című kötet elektronikus változata ingyen letölthető.
Kulonos_csendek_web.pdf


Már múzeumunk boltjában is megvásárolható a T'Art Alapítvány kiadásában megjelent nagyszabású Sváby Lajos album, mely mintegy 300 festmény, pasztellkép és grafika reprodukcióját tartalmazza, valamint egy kitűnő tanulmányban tárja fel az életpálya állomásait a kötet szerzője, Egri Mária.

Az album ára: 9000 Ft


Benedek Csaba Újrahasznosítás a paraszti kultúrában és napjaink társadalmában 

Természeti környezetünk az ember munkálkodása révén oly
erősen megváltozott, hogy ma már számos tudomány az ember
és környezete egyensúlyának megbomlásáról beszél, illetve ezen
egyensúly helyrehozataláról elmélkedik. Minden népcsoport,
kultúra sajátossága, hogyan bánik környezetével, miként hasz-
nálja, alakítja át azt és annak számára fontos javait, illetve pótolja
(mivel pótolja, vagy egyáltalán pótolja-e) azokat. Ilyen értelem-
ben véve a primitív társadalmak (benne a parasztsággal) és a mai
modern kori „társadalom nélküli társadalmak" között hatalmas
ellentét rajzolódik ki. Elődeink jól tudták, hogy „a természetet
nem leigázni kell, mert az nem is hagyja magát, hanem vele együtt
élni harmóniában, mindennek a hasznára és törvénye szerint."
A kiadvány ára: 2500 Ft


Mestermívek 

A Mesterségek művészete néprajzi állandó kiállítást kísérő foglalkoztató és öltöztetőbaba megvásárolható a múzeum 1. emeletén a Szolnoki Képtárban. A foglalkoztató csomag ára: 3500 Ft.Szolnok a török korban

Bagi Gábor történeti vázlat összefoglalója részletesen bemutatja a várost a török korban. A 2020-ban megjelent kiadvány megvásárolható a Damjanich János Múzeum 1. emeletén. A könyv ára 3000 Ft.

 

 

Tabán (Panno) Tények és vallomások a szolnoki Tabánról 

Szolnok egyik legrégebbi városrészét bemutató kiadványban eddig nem publikált archív fotók és írások mellett a Damjanich János Múzeum munkatársai Tabánnal kapcsolatos tanulmányai olvashatók. 
Az ódon Tabán varázsát átfogó lenyűgöző könyv megvásárolható a Tabán (P)anno kiállítás helyszínén, a Szolnoki Galériában, valamint a Damjanich János Múzeum 1. emeletén. A könyv ára 4000 Ft.

 

Tabáni mozaik

A szolnoki Tabáni Tájház tárgykatalógusa az egyedülálló tabáni életformára jellemző használati eszközöket és tárgyi emlékeket mutatja be.

A kiadvány megvásárolható a Tabán (P)anno kiállítás helyszínén, a Szolnoki Galériában, a Tabáni Tájházban és a Damjanich János Múzeum 1. emeletén. A könyv ára 3000 Ft.

 

 

Bokros László

A Szolnokon 32 évig alkotó Bokros László kiemelkedő munkásságáról szóló monográfia 251 db műalkotás reprodukcióját tartalmazza. A Szolnoki Művésztelep Mesterei sorozat második kötete megvásárolható a Damjanich János Múzeum 1. emeletén a Szolnoki Képtárban.

A könyv ára 6000 Ft.

 

 

 

 

A Munkácsy Szolnokon - 175 éve született Munkácsy Mihály című kiállításhoz készült katalógus 1200 Ft-ért megvásárolható a kiállítás helyszínén a Szolnoki Galériában.

 

 

 

 

Szolnoki Képtár - A Damjanich János Múzeum állandó kiállítása a Szolnoki Művésztelep történetéről

A Damjanich János Múzeum állandó kiállítása a Szolnoki Művésztelep történetéről című gyűjtemény a galéria festményeit és alkotóit bemutató kiadás. A Szolnoki Művésztelep működését egészen a 19. századtól fogalja össze és írja le a Szolnokon élő ismert festők és szobrászok életét, munkásságát. A könyv ára 2000 Ft.

 
 
Szolnoki Képtár Mutató Társasjáték

A szolnoki Damjanich János Múzeum Szolnoki Képtár kiállításához készült társasjáték megvásárolható a múzeum 1. emeletén a Szolnoki Képtárban.

 

 

 

 

AZ AVAR KOR – MADÁRTÁVLATBÓL

VI. – VIII. századi avar kori leleteket összefoglaló gyűjtemény Jász-Nagykun-Szolnok megye területéről és annak közvetlen környezetéből. A könyv ára 1000 Ft.

 

 

 

 

 

 

Szkíták és kelták öröksége

A vaskor régészete Jász-Nagykun-Szolnok megyében

A vaskor az őskor azon időszaka, amelyből írásos forrásokkal rendelkezve ismeretet kapunk a különleges korszakban élők mindennapjairól és hagyományaikról. A Szkíták és kelták öröksége a Jász-Nagykun-Szolnok megye területén talált tárgyakat, ékszereket bemutató kiadvány. A könyv ára 2300 Ft.

 

 

 

 

Reformáció 500: Fejezetek a Jász-Nagykun-Szolnok megyei reformáció múltjából és jelenéből

Benedek Csaba néprajzkutató összefoglalója a reformáció népi kultúrára gyakorolt hatásáról Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A könyv ára 2000 Ft.

 

 

 

 

 

RégÉSZkedjünk! Társasjáték

Ez a játék felidézi azt az őseink iránt érzett jóleső és tisztelettel teli érzést, amely mindnyájunkat elfog, ha azt látjuk, hogy már 8000 évvel ezelőtt élt elődeink is mindent tudtak, ami a megélhetéshez, a mindennapi élethez tartozott, és mai életünktől is elválaszthatatlan. A játék segítségével szórakozva tanulhatjátok meg, hogyan tartottak állatokat, sütöttek, főztek és házat építettek az emberek. A társasjáték ára 3500 Ft

 

 

Tabáni Tájház Múzeumpedagógiai foglalkoztató füzetcsomag

A foglalkoztató füzet megvásárolható a Damjanich János Múzeum 1. emeletén a Szolnoki Képtárban, ára 2000 Ft.

 

 

 

Fehérhímzéses textilek a Damjanich János Múzeum néprajzi gyűjteményéből
"Szép menyecskék varrták fejér patyolatból” időszaki kiállításhoz kapcsolódó fehérhímzéseket bemutató tárgykatalógus az évtizedek során összegyűjtött mintegy 200 gyűjteményi darabot leírással és fotóval mutat be. A kiadvány megvásárolható a múzeum 1. emeletén a Szolnoki Képtárban, ára 3000 Ft.

 

 

 

 

 

Pólya Tibor

A kiemelkedő egyéniségű Pólya Tibor művészetéről 2017-ben megjelent monográfia foglalja össze a sokoldalú szolnoki festő– és grafikusművész alkotásainak művészettörténeti leírását.

A könyv ára 5000 Ft.

 

 

 


TISICUM XIII.
A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÚZEUMOK ÉVKÖNYVE XIII.
KIADJA A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

2003

Felelős kiadó:
 Dr. Horváth László, megyei múzeumigazgató

 TARTALOM

Tálas László: A fényképezőgéptől a napóráig
Hír János: Ursus Deningeri Reichenau maradványok az odovári Hajnóczy-barlangból
Varga Csaba: Gondolatok a Tiszazugi Földrajzi Múzeum és az odorvári kutatótábor együttműködéséről
Buschmann Ferenc: Három új faj a magyar microlepidoptera faunában
Czier Zoltán: Új ősnövények a Vasasi (Mecsek hegység) Alsó-Jurából
Cseh János: Kelta ház Szelevény mellett
Csépai Ferenc: A karcag-asszonyszállási kun falu temetőjének növény- és textilleletei
Zsolnay László: Régészeti kalandozások a preoclumbian Ecuadorban
Selmeczi László: A „jászkürt”
Baga Gábor: Besenyszög határának történeti vázlata a honfoglalástól a török hódítás koráig
Varga Ferenc: Íjkészítés Mongóliában
Hegyi Klára: A szolnoki szandzsák török várai: Szolnok, Szentmiklós és Csongrád
Benedek Gyula: A Jászság 1705. évi katonai összeírása
Tolnay Gábor: Dévaványa mezőgazdasága a jobbágyfelszabadítás után
Vadász István: Nagyiván belterületének fejlődése
Glück Jenő: Adatok Popovits Zsigmond szolnoki törvényszéki  tanácselnök aradi működéséről
Kiss Erika: Az Aprítógyár fél évszázada
Pusztai Gabriella: Egy magyar orvos Afrika szívében (Dr. Scheitz László belga kongói működése)
Gy. Fekete István: A szövetséges légierő Szolnok elleni légitámadásai 1944-ben
Bartha Júlia: A Nagykunság földrajzi nevei és a hozzájuk kapcsolódó epikus költészet
Gulyás Éva-Szabó László: Az emberi élet fordulóinak szokásai a Jászságban
Kókai Magdolna: Adatok Jászapáti születés körüli szokásaihoz és hiedelmeihez
Füvessy Anikü: Egy stílusban azonosítható kiskunhalasi nyereggyártó műhely
Vas Béla: Nem mese ez, gyermek. Igaz történetek a néprajzkutatásban
Benedek Csaba: Idegenek a faluban
Ray Hopper: A múzeumok szerepe a közösségek életében
Szabó István: Ami Szolnokot országosan is ismertté tette
Szabó István: Möndölecskék
Egri Mária: Chiovini Ferenc

 

TISICUM XIV.
A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÚZEUMOK ÉVKÖNYVE XIII.
KIADJA A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

2004

Felelős kiadó:
 Dr. Horváth László, megyei múzeumigazgató


ISSN 1217-4165

TARTALOM

H. Bathó Edit: Köszöntjük a hatvanesztendős Füvessy Annikót
Cseh János: Római kori telepleletek Jász-Nagykun-Szolnok megyéből
    Régészeti terepbejárás a Tiszazugban 1986 tavaszán
    Kengyel-Baghymajor-Kengyelpart II.
    Szelevány-Sweiger-tanya
Erdélyi István: Keleti lovasnépek a Kárpát-medencében
Horváth Gáborné: Kelet-kutató volt-e Jaksics Gergely?
Benedek Csaba: „Erotika a népi kultúrában”
Ujváry Zoltán: Erotika a folklórban
Balázs Lajos: Az erotika a lakodalom eszmeiségében
Bogdán Melinda: A moldvai csángó csujogatások szerelmi szimbolikája
Voigt Vilmos: Nem mind… ami fénylik
Vajda Mária: Szexuális bűnök és büntetések a XVIII. Századi puritán Debrecenben és környékén
Novák László Ferenc: Az erosz a népi kultúrában
Bartha Júlia: Afrodiziákumok a török kultúrában
Sári Zsolt: Erotikus és termékenység szimbólumok a táplálkozáskultúrában
Kocsis Mónika: Egy rontáseset fázisai
Erostyák zoltán András-Kovács Júlia: Szexuális viselkedés a szentetornyai cigány közösségben
Pozsony Ferenc: Meztelenség és erotika
Bagi Gábor: A nemi erkölcs és a statisztika
Szabó László: Közösség és nemi élet
    Gömör és Kishont vármegye paraszti társadalmát meghatározó tényezők
Örsi Julianna: Az Alföld társadalmának átalakulása a XX-XXI. Száazd fordulóján
Örsi Zsolt: Hortobágyi kutak
Bagdi Róbert-Demeter Gábor: Nyelvhatár-változás, asszimilációs helyzetek és a statisztika megbízhatósága Zemplén megye példáján
Szabó István: Múzeumalapítás és előzményei Szolnokon. Dukumentumok.
Szurmay Ernő: Egy pedagógus portréja a XX. Század első feléből
Szathmáry Istvány: Egy temetés képei
Fekete István: Harcok Jász-Nagykun-Szolnok megyében 1944. október-novemberében
Szikszai Mihály-Túri Zoltán: Adatok a Közép-Tisza hajózásának történetéhez
Egri Mária: „Non-Objective Painting”
    Jüri Arrak az „Üzenethozó”

 

TISICUM XV.
A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÚZEUMOK ÉVKÖNYVE XV.
KIADJA A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

2006

Felelős kiadó:
 Dr. Horváth László, megyei múzeumigazgató

ISSN 1217-4165


TARTALOM

CSEH JÁNOS: ARCHAEOLOGIA SCYTHICA
DOBROVITS MIHÁLY:  AZ ONGINI FELIRAT DATÁLÁSÁNAK KÉRDÉSÉHEZ
CZEGLÉDI KATALIN: FÖLDRAJZI NEVEK ÉS A MAGYR ŐSTÖRTÉNET
TOKAI JÁNOS: RÓMAI CSÁSZÁRKORI ERŐDRENDSZER A BARBARICUMBAN
LANGÓ PÉTER: RÉGÉSZETI ÉS OKLEVELES ADATOK A JÁSZSÁG 10-15. SZÁZADI TELEPÜLÉSTÖRTÉNETÉHEZ
Szathmáry István: Rovásjeles címer egy régi kardon
Botka János: A magyar banderiális hadszervezet 1715-ig
Bagi Gábor: Besenyszög történeti vázlata a török hódítástól a XVIII. Század közepéig
Törőcsik István: a jászapáti templom kerítésfala
Nagy Márta: Hadzsi Demeter proskínetárionja Jászberényben
Szerfinné Szabolcsi Ágnes: Gróf Klebelsberg Kunó és Hóman Bálint
Tolnay Gábor: A közigazgatás újjászervezése Dévaványán 1945 után
Gy. Fekete István: Szolnok és az 1956-os magyarországi forradalom és katonai intervenció
Bagdi Róbert-Demeter Gábor: A földrajzi adottságok szerepe a közösségek közötti kapcsolattartásban és a peremvidékek asszimilációjában Sáros Megye példáján
Füvessí Anikó: Egy kevésbé ismert bútorfestő stílusról
Szabó László: A nád felhasználása a Közép-Tisza vidék falvainak építkezésében
Egri Mária: Mészáros Lajos
Egri Mária: Laki Ida művészete
Szabó István: Ami Szolnokot országosan is ismertté tette
Zsolnay László: Kutyavért nem kapott

TISICUM
A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÚZEUMOK ÉVKÖNYVE XVI.
Kiadja: A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA
2007.

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:
H. BATHÓ EDIT
GECSE ANNABELLA
HORVÁTH LÁSZLÓ
KAPOSVÁRI GYÖNGYI

ISSN 1217-4165

TARTALOM

Szabó László: Magyarországi megyei múzeumok a tudomány sajátos műhelyei
Lukács László: A karácsonyfa a Nagy Magyar Alföldön
Vig Gyula-Viszóczky Ilona: Adalékok a matyók „kivetkőzéséhez”
Bartha Júlia: Nem a ruha teszi az embert!
Füvessy Anikó: 1883-as miskakancsó a tiszafüredi múzeum gyűjteményében
Posztai Zsolt: A túri borostyán
Bodnár Zsuzsanna: Kígyó, kakas, ló
Balázs Lajos: Egy ősi házasságkötési rítus székelyföldi kétarcúsága
T. Bereczki Ilona: A lakodalom étrendje és mágikus erejű ételei Jász-Nagykun-Szolnok megyében
L. Juhász Ilona: „Bizony, boszorkányok még mindig vannak!”
Kruzslitz Ilona: „Súskálás”
Örsi Julianna: A paraszti társadalom kutatásának kérdései
Novák László Ferenc: A mezővárosi kultúra interferenciájának reperezentáns példája: Nagykőrös
Bathó Edit: A jász öntudat és a hagyományőrzés
Nagy Molnár Miklós: A karcagi Györffy István Nagykun Múzeum története
Örsi Zsolt: A karcagi múzeum és a nagykun öntudat
Bődi Erzsébet: A szabadban álló szakrális kisemlékek kutatása Lengyelországban
Liszka József: „Áll, mint Szent Vendel a bélyi faluvégen”
Gecse Annabella: „Áldassál, Szentháromság…”
Sári Zsolt: Afalékok Szent Bertalan kultuszához
Vas Béla: „Az én házam imádság háza legyen!”
Benedek Csaba: A tiszaföldvári Tiszazugi Földrajzi Múzeum néprajzi gyűjteménye
Kókai Magdolna: Halálozási adatok vizsgálata Jászberényben 1867-1873 között különböző források tükrében
Dienes Erzsébet: Török Imre esperes korképei a kisújszállási reformátusság száz év előtti életéről
Bagi Gábor: Szolnok vára a Rákóczi-szabadságharcban
Tolnay Gábor: Terv a Hortobágy-Berettyó-főcsatorna hajózhatóvá tételére
Havassy Péter: Új állandó kiállítás a gyulai várban
Polgár Zoltán:Szkíta kori temető Abony határában
Hajdu Tamás-Bernert Zsolt: Embertani adatok a Tisza-vidék szarmata és gepida korához
Cseh János: Újabb régészeti ásatás Kengyel-Kiss-tanyánál
Szabó G. László: Septimius Severus és a római hadsereg
Szabó István: Ami Szolnokot országosan is ismertté tette – IV.
Egri Mária: 25 éves a Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelep
Zsolnay László: Isten, Ember, Jó és Rossz
Vadász István: A nonprofit szektor területi szerkezete Jász-Nagykun-Szolnok megyében
Csetényi Mihályné: Ilyennek ismertem, ismerem őt

 

TISICUM
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve XVIII.
2009.
Szerkesztőbizottság:
Gecse Annabella
Gulyás Katalin
Horváth László
Kaposvári Gyöngyi
ISSN 1217-4165
Felelős kiadó:
dr. Horváth László megyei múzeumigazgató

TARTALOMJEGYZÉK

Csányi Marietta-Raczky Pál-Tárnoki Judit: Előzetes jelentés a rézkori bodrogkeresztúri kultúra Rákóczifalva-Bagi-földön feltárt temetőjéről
Cseh János: Középső és késő vaskori (szkíta és kelta) települések nyomai Kengyel-Baghymajor mellett- Kengyelpart I.
Fodor István: A belső-ázsiai nomád népek halottas szokásainak sajátos eleme, a tul
Madaras László: Honfoglalás kori leletek Tiszasüly-Éhhalmon
Selmeczi László-Szabó Géza: A jászberényi Nagytemplom kriptájában régészeti módszerekkel feltárt XVIII-XIX. Századi sírok
Szabó G. Tamás: Egy villámsújtotta XVIII. Századi fiatal férfi csontvázának paleopathológiai vizsgálata
Szabó G. László: Maximus Thrax és a senatus
Havassy Péter. Várurak és várúrnők a középkori Gyulán
Bagi Gábor: A Tiszaug a Mária Terézia-féle úrbérrendezés idején
Ifj. Barta János: A parasztgazdaságok jószágai Zemplén megyében a XVIII. Század utolsó harmadában
Vadász István: Egyek belterületének fejlődése
Bánkiné Molnár Erzsébet: Az egyeki rév
Berta Ferenc: Gyógyszerészek, gyógyszertárak Szolnokon
Mészáros László: Dezső Kázmér, a múzeumalapító polgármester (1883-1959)
Elek György: Karcagi téglagyárak és téglabélyegek (1949-ig)
Szabó Anna Viola: Forog a film a Hortobágyon
Pusztai Gabriella: Arusha magyar orvosa, dr. Sáska László
Szabó István: Egy város jelvényekkel írott történelme
Szilágyi Miklós: Gazdák és mezőgazdasági munkások
Porkoláb Péter: Parasztság és agrárhelyzet Magyarországon Tiszadob példáján 1945-175
Sári Zsolt: Rurális örökség és fenntartható fejlődés. Egy kiskunsági tanya túlélési stratégiája (esettanulmány)
Gecse Annabella: Munka és munkanélküliség egy közösség értékrendjében
Szonda István: Társadalmi struktúrák az endrődi lábbelikészítő kisiparban a XX. Század első feléig
Bódán Zsolt: A magyar parasztság és az öngyilkosság
Kotics József: Az arzén mint a női emancipáció eszköze? A tiszazugi arzénes gyilkosságok történeti-antropológiai elemzése
Kókai Magdolna: Adatok a népességnövekedés szabályozásának negatív formáihoz a Jászságban
Korkes Zsuzsa: Próbált orvosságok a pestis ellen
Ujváry Zoltán: Mondák Magyar Balázsról és a fogadott fiáról, Kinizsi Pálról
Magyari Márta: „Ha ne talán én a hazámért meg halok…” Egy magyar katona verses búcsúja az első világháborúból
Örsi Zsolt: A Kara János-mocsár
Viga Gyula: „Amidőn Isten eö szent felesége a föld termésére alkalmatos esztendőket szolgáltat” A vízrendezés előtti Bodrogköz földműveléséhez
Romsics Imre: A juhászok legeltetésének rendje Homokmegyében a XX. Században
Fazekas Mihály: A lótartás és hasznosítás a Nagykunságban a XIX-XX. Században
P. Szalay Ernőke: Úrhímzéses úrasztali terítők a tiszaderzsi református gyülekezetben
Füvessy Anikó: Még egyszer a tiszafüredi Katona Nagy fazekas dinasztiáról
Novák László Ferenc: Egy jellegzetes mezőváros, Nagykőrös központja
Klamár Zoltán: Az Újvárosi-ház alaprajzi és épületszerkezeti struktúrái. A 2008-as pacséri kutatás impressziói
Bathó Edit: Garádja, palánk, tulipános kerítés. Kerítések a Jászságban
Nagy Molnár Miklós: Az erdő szerepe a gömöri népéletben
Kruzslitz Ilona: Gombák, fűszer- és gyógynövények gyűjtögetése a kalotaszegi Kiskapuson
Gulyás Éva: Luca napja a Jászságban
Liszka József: Áron vesszejétől a Katalin-ágig? (Kérdések egy bibliai motívum körül)
S. Lackovits Emőke: Szent János bora, Szent János áldása
Lukács László: Szőlőhegyi Szent Orbán ünnepek
Sz. Tóth Judit: Szent kötelesség. Úrnapja a Buda környéki német településeken
Petercsák Tivadar: A fertálymesterek választása Egerben
Vas Béla: Aratófalatok Ünnepe. Megújuló hagyomány Rákóczifalván
Lovas Kiss Antal: Nyugdíjas dal – nyugdíjas hímnusz. A nyugdíjas identitás szimbólumai a XXI. Század elején
L. Juhász Ilona: Kilenc kereszt. Egy szakrális kisemlék nyomában a világhálón
Nagy Janka Teodóra: Mennyit érnek a jogi népszokások?
Bodnár Zsuzsanna: A szatmári népélet tárgyi emlékei. Tájház Nagyarban
Kriston Vízi József: Egy vándorkiállítás-megnyitó naplójából
Hála József: A mester és két tanítványa. Adatok Herman Ottó, Finta Sándor és Lambercht Kálmán kapcsolatához
Bistey András: Egy szolnoki prózaíró a XX. Század közepéről
Azabó István: Ami Szolnokot országosan is ismertté tette VIII. A Szolnoki Művésztelep 1949-1950
Egri Mária: Sváby Lajos: Genezis
Pató Mária-Gulyás Éva: Szabó László irodalmi munkássága
 

TISICUM
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve XIX.
2009.
Szerkesztő:
Tárnoki Judit
ISSN 1217-4165
Felelős kiadó:
dr. Horváth László megyei múzeumigazgató

 

 


TARTALOMJEGYZÉK

Bevezető
HORVÁTH László – Rendhagyó ajánlás Csányi Mariettának
Tabula Gratulatoria
Csányi Marietta munkásságának bibliográfiája – összeállította: PATÓ Mária
Régészettudomány

T.DOBOSI Viola - - A hazai felső paleotikum vázlata
ANDERS Alexandra – Késő neolitikus női viselet rekonstrukciója a Polgár-Csőszhalom-dűlőben feltárt sírok alapján
P.BARNA Judit – Antropomorf edények töredékei Sormás-Török-földekről, a korai lengyeli kultúrából
KALICZ Nándor – Sé és a szombathelyi Oladi plató késő neolitikus leleteinek hasonlósága és különbözősége – A Lengyel- kultúra kialakuló és átmeneti első fázisa
RACZKY Pál – A Körös-kultúra figurális ábrázolásainak értelmezéséhez
TOKAI Zita Mária – A lengyeli kultúra újabb oltárkái Nagykanizsa-Palin – Anyagnyerőhelyről
ALMÁSSY Katalin – ISTVÁNOVITS Eszter – Liviu MARTA – Dan POP – Előzetes jelentés a Csengersima – Petea/Petén feltárt bronzkori telljei (Topográfiai megközelítés)
FODOR István – A turbinói bronzkés ismeretlen fotója Posta Béla fényképgyűjteményében
Szilvia GUBA – Neuere Daten zur mittelbronzezeitlichen Besiedlung des Zagyva-Tales
- Appendix II – Jacqueline S. MEIER – Bronze Age worked animal bones from Zagyvapálfalva-Homokbánya (Northern Hungary)
KISS Viktória – A bronzkori kerámia-készéet változásairól (A mészbetétes kerámia kultúrája tipológiai vázlata)
KOÓS Judit – Kora bronzkori kút feltárása Oszlár határában (Makó-kultúra)
KULCSÁR Gabriella – A Makó-Kosihy-Caka-kultúra északi területei (…avagy amiről a nógrádi dombok hallgatnak…)
PÁSZTOR Emília – A szakrális depóleletek szerepe a bronzkori ember világképének tanulmányozásában
PATAY Róbert – A Nagyrév-kultúra korai időszakának sírjai Szigetszentmiklósról
REMÉNYI László – A nagyrévi kultúra kulturális és kronológiai kérdései
SÁNTA Gábor – A Halomsíros kultúra Domaszék-Börcsök-tanyai településeinek legkorábbi szakasza és a telep szerkezete
V. SZABÓ Gábor – Egy hiányzó láncszem…Adatok egy új késői bronzkori szitulatípus kapcsolatrendszeréhez
SZATHMÁRI Ildikó – Megjegyzések a bronzkori háztartások edénykészletéről
Magdolna VINCZE – Nagyrév symbolism revisited: Three decorated vessels from Százhalombatta and Dunaújváros
ILON Gábor – Egy kora vaskori bronz hosszúkard a Dunántúlról
CSEH János – Kereskedelmi áru importált mázas kerámia a Kr.u. 4-6. századból kengyeli lelőhelyeken (Baghy-homok és Kengyelpart I)
MADARAS László – Adalékok a kettős temetkezések egyik változatának értelmezéséhez
KELEMEN Angéla – Egy Árpád-kori településrészlet ismertetése Szolnok-Alcsi-sziget lelőhelyről
Természettudomány és régészet
Alice M. CHOYKE – László BARTOSIEWICZ – Telltale tools from a tell:
Bone and antler manufacturing at Bronze Age Jászdózsa-Kápolnahalom, Hungary
FÜZESI András – A neolitikus településszerkezet mikroregionális vizsgálata a Tisza mentén Polgár és Tiszacsege között
HAJDU Tamás – A Százhalombatta-Belső Újföldek bronzkori lelőhely brutális temetőjének embertani vizsgálata
HORVÁTH Tünde – Pattintással készült eszközök kronológiai szerepe a kora- és középső bronzkor folyamán
KÜLLEINÉ MUSTOS Szilvia – A mezolit közösségek életkörülményei a Kárpát-medencében
NYÁRI Diána – KNIPL István – KISS Tímea – WICKER Erika – Természet és ember találkozása: futóhomok-mozgások az elmúlt 2000 évben Apostag környékén
SÜMEGI Pál – Ember és környezet kapcsolata a középső-bronzkorban: az őskori gazdasági tér fejlődése egy bronzkori tell geoarcheológiai és környezettörténeti feldolgozása nyomán…457
TÓTH  Albert – Rekviem a kunhalmokért
Zsuzsanna K. ZOFFMANN – Biostatistical data ont he origin of Bronz Age ethnic groups int he Carpathian Basin
Néprajztudomány
SZABÓ László – Debrecennek van egy vize – a Tócó
Történettudomány
BAGI Gábor- A Földváry család tiszaugi birtokainak értékbecslése 1863-ban
BERTA Ferenc – A Nemzeti mozgó 1922 – 2002- Fejezetek a szolnoki mozgók történetéből
László András HORVÁTH – Katalin H. SIMON – Ungewöhnliche Gedanken über einen Meeresgott
PALLOS Lajos – A Szenttamási Katonai Érdemjelvény egy elfeledett példányáról
POLGÁR Zoltán – Gondolatok egy éremkincs kapcsán
PUSZTAI Gabriella – Belga Kongó kórházaiban. Dr. Thanhoffer Lajos
Művészettörténet
EGRI Mária – „Munkámon a hitvilág, népballadák, mesék világképe tükröződik”
Muzeológia
SZABÓ István – A binyekáreszségről (részletek)
SZÉKELY Zsolt – Határokon átívelő tudományosság. Régészeti levelezés Párducz Mihály és Székely Zoltán között
TÁRNOKI Judit – Tücsök és bogár a bronzkori régészetben – Kutatástörténeti érdekességek


TISICUM XX.
A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÚZEUMOK ÉVKÖNYVE XX.
KIADJA A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

2011.

Felelős kiadó:
 Dr. Horváth László, megyei múzeumigazgató

ISSN 1217-4165


TARTALOM

Cseh János : Kelta megtelepedés régészeti emlékei Kengyel-Kiss-tanyánál (Adatok a la Téne világ üvegkarpereceinek és kaszakarikáinak ismeretéhez)
Gurzó K. Enikő: Történészi ellentmondások a jazygok bejövetelét illetően
Bartha Júlia: Jász-Nagykun-Szolnok megye tárgyalkotó népművészete a múltban és a jelenben
Revák-Jaczkó Fruzsina: Húsvéti ételek készítése egy görög katolikus családban
Tamáska Máté Dávid: Tiszafüred építéstörténete az újkorban
Szathmáry István: A kunsüveg mint a katonai csákó őse
Bagi Gábor: Adalékok Szolnok város 1848-as történetéhez
Vadász István: Kiss Pál honvédtábornok életútja
Puskás Zoltán: Szolnoktól Paokingig (P. Lombos László és a kínai magyar ferences misszió)
Csönge Attila – Pap Gábor: Egy 118 éves kínai lánclevél a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban
Tolnay Gábor: Megélhetési lehetőségek Dévaványán a két világháború között
Berta Ferenc: Műkedvelő fotográfusok Szolnokon 1890-1990
Szabó István: Ami Szolnokot országosan ismertté tette IX. A szolnoki művészkolónia második világháborút követő első korszaka a műtermek fiatal képzőművészekkel történő betelepítéséig. Az 50 éves jubileum.
Egri Mária: Szabó Ágnes festő- és grafikusművész jubileumi kiállítása elé
Lisztóczky László: Szolnok megye irodalmi hagyományaiból – Pájer Antal élete és költészete
Buschmann Ferenc: A jászberényi Jász Múzeum nagylepkegyűjteménye
Szabó István: Röpülj Páva ’77 – A túri vásár
Harangozóné Tóth Éva-Pusztai Gabriella: A közművelődés és a múzeumpedagógia lehetőségei egy vidéki kismúzeumban


TISICUM XXIII.
A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÚZEUMOK ÉVKÖNYVE XXIII.
KIADJA A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

2014.

Felelős kiadó:
 Dr. Horváth László, megyei múzeumigazgató

ISSN 1217-4165


TARTALOM

Régészet

Kovács Katalin: Kísérlet új építéstechnikai megoldás azonosítására egy késő neolitikus házomladék alapján
Prohászka Péter: Adalékok a tószegi Laposhalom kutatásának történetéhez (Csetneki Jelenik Elek jelentései, levelei és rajzai 1876-ból)
F.Kovács Péter-Paár Ferenc: Késő vaskori lelőhelyeke a Jászságban – Előzetes tanulmány: alapok,keretek,irányok
Prohászka Péter: Nyugat- és keletrómai V. századi aranypénzek a Kárpát-medencéből
Cseh János: Kora népvándorlás kori településhelyek Kengyel község nyugati peremén (Csalog Zsolt és a szerző munkálatai nyomán)
Prohászka Péter: Adatok Szolnok régészeti topográfiájához – dr. Balogh Béla megfigyelései a Zagyva-parti gát építése során előkerült leletekről
Cseh János: Régészeti kutatások a Kengyel és Baghymajor közötti magaspart mentén (telepleletek a korai neolitikumtól a Kr. u. XIV-XVI. századig)

Néprajz

Benedek Csaba: Nemzeti jelképekkel díszített tárgyak a Szolnok megyei múzeumok gyűjteményeiben
Gecse Annabella: „…pár száz forint itt nem határozand…” Apró adalékok a tiszaörsi kápolna építésének történetéhez

Történettudomány

Bagi Gábor: Legendák, tévelygések Szolnok város ezeréves történetében
Kasza Csaba: Pestisről – másképpen
Kertész Róbert- Almási Tibor: A szolnoki végvár az oszmán ostrom előestéjén – Bernardo Gaballio építész levelének tükrében (1552. július 31.)
Berta Ferenc: Szigeti Henrik k.u.k. és szerb udvari fényképész Szolnokon
Hegedűs Krisztián: Méhészélet Kunszentmártonban. Az okszerű méhészet pionírjaitól a szervezett egyesületekig
Vadász István: A Tiszafüredi Torna Club és a Tiszafüredi Levente Sportegyesület az 1920-as évektől 1944-ig
Ravasz István: A XX. századi világháború első hősi halottja
Négyesi Lajos: A 29. honvéd és népfölkelő gyalogezredek az első világháborúban
Fekete István: A szolnoki katonai szállítórepülés története (1984-2014)

Művészettörténet

Csiszár Róbert: Múzsák a háborúban. Zádor István első világháborús grafikái
Egri Mária: Sváby Lajos esszéi

Restaurálás

Szabó Melinda: Besenyszög-Berek-ér partja lelőhelyen feltárt 558. objektum kerámiaanyagának restaurálása

A vallástudományi konferencia előadásai

F.Kovács Péter: Közép-Jáva hindu-buddhista korszakának épített emlékeiről
Hoppál Krisztina: Daqin és Daqin fényes tana – avagy a xi’ani Nesztoriánus Sztélé. Adalékok a Nyugat receptionjának kérdéséhez
Gecse Annabella: „…egyházi styljére nézve előkelőbb helyet érdemel…” Adalékok Méhi (Vcelince) XX. századi vallási néprajzához
Máté-Tóth András: Deszekularizáció Magyarországon?
Nagy Gábor Dániel: Társadalmi hálón alapuló megközelítések a vallástudomány kutatásában
Szilágyi Tamás: Keresztény világnézeti pártok Kelet-Európában a rendszerváltás után: összehasonlító elemzés

 

TISICUM
A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÚZEUMOK ÉVKÖNYVE XXIV.
Kiadja: A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA
2015.
SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:
GULYÁS KATA
HORVÁTH LÁSZLÓ
KAPOSVÁRI GYÖNGYI
ISSN 1217-4165
FELELŐS KIADÓ:
DR. HORVÁTH LÁSZLÓ MÚZEUMIGAZGATÓ

TARTALOM

Mali Péter: A késő bronzkor kronológiai problémái egy perbáli, halomsíros időszakba sorolható település alapján
Cseh János: Kelta települések nyomai Kengyel környékén (Kengyelpart II, Mészáros-tanya és egyéb lelőhelyek) az 1990-2008 közötti kutatásokból (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
Cseh János: Hun kori és kora Merowing kori kiöntőcsöves kerámia kengyeli lelőhelyekről(az utóbbi kör eredményeinek összelőfordulásával és szakirodalmával – 1898-2010)
Szabó Dóra: Tiszabura – nagy-Ganajos-hát gepida temető és szarmata teleprészlet feltárásáról
F.Kovács Péter – Hoppál Krisztina – Masek Zsófia – Horváth Eszter – Bendő Zsolt – Váczi Tamás: Előzetes jelentés Tiszapüspöki – Fehér-tópart gepida temető és szarmata teleprészlet feltárásáról
Prohászka Péter: Márton Ferenc (Abony Lajos) és Csetneki Jelenik Elek levelezéséből – Adalékok Tószeg és környéke kutatásának történetéhez
Prohászka Péter-Horváth Tünde: Balogh Béla jelentései Szolnok megyei lelőhelyekről és leletekről
Hoppál Krisztina: Az utánzás arcai. Egy kínai bronzedény eredetének nyomában Szolnokon
F.Kovács Péter: Egy birodalom központjában. Régészeti és történelmi kiállítóhelyek Trowulanban
Benedek Csaba: Az első világháború népművészeti tárgyai Jász-Nagykun- Szolnok megyei gyűjteményekben
Gecse Annabella: „Megszerettem ezen tanyai világot”
Örsi Julianna: Kolozsvári iskolai és családi kötődé szerepe a kunsági értelmiség életpályájában
Tóth Zsanett: Lakberendezési szokások a XX. század második felében Tiszaderzsen
Méri Tibor: Frígek a görög történeti hagyományaiban
Bagi Gábor: Adatok, megjegyzések Jász-Nagykun-Szolnok megye agrártörténetéhez a honfoglalástól a polgári forradalomig (895-1848)
Kertész Róbert: A középkor végi Szolnok és méltatlanul elfeledett földesura: Pálóci Imre
Zsemlye János: Följegyzések a szolnoki vár kuruc kézre kerülésének történetéhez (1703)
Bagi Gábor: Hősök,betyárok,bűnözők…(avagy adalékok a betyárvilág 1849 utáni történetéhez a mai Jász-Nagykun-Szolnok megye terül)
Berta Ferenc: A fotómontázsról – néhány szolnoki képeslap ürügyén
Vadász István: A Tiszafüredi Barátság Sportegyesület és a Tiszafüredi Dolgozók SE korszaka (1945-1950)
Selmeczi László: 80 éves a Damjanich Múzeum
Szurmay Ernő: 80 éves a helyi önkormányzati fenntartású könyvtár
Gurzó K. Enikő: Az utazó festőnő
Csiszár Róbert: Kiegészítések egy szűkszavú önéletrajzhoz – Zombory Lajos festőművész írott hagyatékából
Egri Mária: Az  1952-es metróépítés Népstadion úti állomásának freskói ürügyén – Szőnyi István megvalósult és vázlatokban maradt pannói, murális alkotásai

 


TISICUM
A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÚZEUMOK ÉVKÖNYVE XXV.
Kiadja: A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA
2016.

TARTALOM

Régészettudomány 
1. Anders Alexandra: Újkőkori nőtörténet – bioszociális régészet Polgáron .
2. Raczky Pál – Füzesi András: A múlt szimbolikus eseményeinek rekonstrukciója .
3. Bittner Betti: A bedőlt falak néma falak? A lenyomatos paticsok vizsgálatának lehetőségei a késő neolitikumban az Alföldön.
4. Fábián Szilvia: Újkőkori és rézkori településnyomok Sávoly határában .
5. Kovács Katalin: Településszerkezeti sajátosságok Kenderes – Kulis kora-rézkori lelőhelyén: az elmúlt évtizedek kutatási eredményei
6. Siklósi Zsuzsanna – Szilágyi Márton: Módszertani, interpretációs kérdések az alföldi rézkor radiokarbon keltezése kapcsán
7. Kiss Viktória – Kulcsár Gabriella: Újra a balatonakali bronzkori sírról
8. Guba Szilvia: A hatvani kultúra elterjedése és kutatásának állása Nógrád megyében
9. Koós Judit: Öntőformák – öntött formák. Újabb adatok a Füzesabony-kultúra fémművességéhez Északkelet-Magyarországon
10. Csányi Marietta: Amiről a sírleletek szólnak. A társadalmi rétegződés jelei a jánoshidai késő bronzkori temetőben
11. Fülöp Kristóf: Különleges késő bronzkori gyermeksír és miniatűr edénykészlete
12. Somogyvári Ágnes: Bronzkori edénylelet Városföld – Homokbánya lelőhelyről .
13. P. Fischl Klára – Hajdu Tamás: Mezőnagymihály – Nagyecsér-Észak lelőhely bronzkoritemetkezései
14. Jankovits Katalin: Spätbronzezeitliche sanduhrförmige Anhänger in Ungarn
15. lon Gábor: A kézfej szimbolikájához… Egy velemi urnamezős kori agyagtárgy ürügyén
16. V. Szabó Gábor: Horgászhorgokat tartalmazó bronzdepó Telkibánya-Cser-hegy erődített településéről
17. Váczi Gábor: Deponált díszedények Tiszabura késő bronzkori településén .
18. F. Kovács Péter: La Téne-kori „szapropleit” karikaékszerek Jász-Nagykun-Szolnok megyéből .
19. Hoppál Krisztina: „Vestis serica et odium luxoriae”. Kínai selyemleletek Pannoniában
20. Cseh János: Kengyel – Vígh-tanya. Gepida telepobjektum rúnás csontfésűvel a Kr.u. 6. századból
21. Madaras László: Hol lehetett az avarok Hring-je? II.
22. Pálóczi Horváth András: A Nagykunság térségének településviszonyai a 10-11. században
23. Bálint Marianna: Újabb régészeti kutatások Böszörmény falu területén. Megjegyzések az Árpád-kori falu edénykészletéhez
24. Selmeczi László: A négyszállási keresztekről és ismételten az I. sz. temető problematikájáról. (Viták, vélemények, szakmai tévedések)
 
Településrégészet
25. Mali Péter: Bronze Age site patterns in the Tiszazug region 
 
Régészeti terminológia 
26. Király Ágnes: A terminológia halálától a halál terminológiájáig. Megjegyzések a temetkezés fogalmához és a temetkezési ciklus állomásainak nevezéktanához
  
Természettudomány és régészet 
27. Bartosiewicz László: „Súlyos állatságok”: A hatvani kultúra húsfogyasztása Jászdózsa – Kápolnahalmon
28. Szeniczey Tamás – Rácz Zsófia – Marcsik Antónia – Hajdu Tamás: Pusztataskony – Ledence 1. és 2. lelőhely 5-6. századi embertani leleteinek anthropológiai vizsgálata..
  
Tudománytörténet 
29. Fodor István: Domokos Péter emlékezete (1936 – 2014)
30. Székely Zsolt: Adalékok a szilágypéri (Pir, Szatmár megye, Románia) régészeti ásatások történetéhez 
 
A Közel-Kelet régészete 
31. Ftaimi, Tiffany: War and Conflict in Prehistoric Mesopotamia 
 
Vallástudomány 
32. Hegedüs Gabriella: Homo religiosus – Avagy a vallás eredetének nyomában 
 
Történettudomány 
33. Bagi Gábor: Egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei középkori régészeti lelőhely azonosítása,
történeti források alapján 
   35. Kertész Róbert: Szolnok középkori templomai
34. Törőcsik István: A jászapáti templom rejtélyei
35. Örsi Julianna: Adatok Szeged 18-19. századi társadalmi összetételének megrajzolásához
36. Vadász István: A Tiszafüredi Petőfi SK, a Tiszafüredi Bástya SK és a Tiszafüredi Petőfi SC. időszaka (1951–1963).
37. Demeter Orsolya: „felcseperedtem, de hát ebbe a rettenetes életbe” – A magyar társadalom traumatizálódásának bemutatása a kuláküldözések tükrében egy észak-alföldi példa alapján
38. Kasza Csaba: What happened to the hungarian merchant shipping?
  
Néprajztudomány 
40. Bartha Júlia: A juh a törökségi kultúrában
41. Füvessy Anikó: Kunhegyesi vert csipke telephelyek
42. Bathó Edit: A jász viselet ékessége: a kerepélyes főkötő
43. Benedek Csaba: Adatok a háborús népi gyermekjátékok kutatásához
44. Sári Zsolt: A magyar diaszpóra kutatása a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban
  
Művészettörténet 
45. Csiszár Róbert: Portrék az első világháborús diplomácia világából – Zádor István rajzai a bukaresti béketárgyalások küldötteiről.
46. Zsolnay László: Szamuely derékszíja. Önarckép kortárs képzőművészeti tárlatok ürügyén .
  
Restaurálás 
47. Szabó Melinda: Terra sigillata egy alföldi lelőhelyen .

 

 

 
TISICUM
A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÚZEUMOK ÉVKÖNYVE XXVI.
Kiadja: A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA
2018.

TARTALOM

Horváth László: Cseh János köszöntése
Cseh János: Kelta és gepida megtelepedés emlékei a szajoli Tenyőhalomtól délnyugatra eső magasparton (Szajol-föld, kutatások 2015-2017 között)
Cseh János: Településrégészeti adatok a Tinóka-ér mentének (Szajol és Törökszentmiklós határa) gepida korához
Cseh János bibliográfiája
Régészeti tanulmányok Gulyás András Zoltán: Őskori leletek Jászfényszaru-Kozmaparton
Csányi Marietta: Kultikus tárgy Tószeg-Laposhalomról
Mali Péter: Bronzkori temetkezés Kengyelről
F. Kovács Péter: La Tène-kori település részletek a Közép-Tisza-védékről Tiszapüspöki – Holt-Tisza-part, Túrkeve-Burkus halom, Szolnok-Vegyiművek körzet
Szeniczey Tamás – Hajdu Tamás: A Túrkeve-Burkus halom környéke – MOL 3. lelőhelyen feltárt kelta kori nő embertani vizsgálatának eredményei
Ottományi Katalin: Késő római kerámia Visegrád-Gizellamajor erődjének É/I. helyiségébe
Prohászka Péter: V. századi sírok Sommereinból (Niederösterreich, Ausztria)
Török Béla – Kovács Árpád – Benke Márton – Sepsi Máté: Szolnok-Szanda gepida temetőjéből származó három övcsat roncsolásmentes archeometallurgiai vizsgálata
Prohászka Péter: Adalékok a Tiszabura tiszai gáti avar lelőhelyek kutatástörténetéhez
Kertész Róbert – Pálóczi Horváth András – Ádám Márk: A középkori Tenyő és a Szent Péter-monostor azonosítása
Pálóczi Horváth András: A nagykunsági kun szállások kialakulása
Ádám Márk: A szolnoki vár szórvány kályhaszem anyagának vizsgálata
Szentpéteri József: ADAM és ÁRPÁD. A Kárpát-medence kora középkori lelőhelykatasztere (VI–XIII. század)
F. Kovács Péter – Tárnoki Judit: Régészeti kutatások Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2011 és 2015 között
Történelem Veresegyházi Béla: Jász-Nagykun-Szolnok megye középkor végi központi helyei – Kubinyi András nyomán
Bagi Gábor: Szolnok város leírásai a XIX. század középső harmadából
Berta Ferenc: Szolnoki fényképverzók tartalomjegyzék
Tolnay Gábor: A Jász-Nagykun-Szolnok megyei birtokszerkezet változásai
Csönge Attila: Ki volt Szolnok városrendezési tervének atyja?
Kóródi Lenke: A cigány lakosság felemelkedésének elősegítése államigazgatási eszközökkel. Öcsöd nagyközség tapasztalatainak, gyakorlatának összegzése 1962 és 1983 között
Vadász István: A Tiszafüredi Spartacus időszaka: 1963–1971
Néprajz Benedek Csaba: Református klenódiumok Jász-Nagykun-Szolnok megyében
Kultúrtörténet Hoppál Krisztina: Ignoti facie, sed non vellere Seres. Az oikumené legkeletibb pontjáról kialakult kép az antik források alapján
Szabó Géza: Kutatóúton az oszéteknél – a szénakaszálás ünnepe és a Zadaleszki Nana barlangja
Szigeti Csaba: Egri (Chiovini) Antal népregéje, a Sinka halma
Szecskó Károly: Foltin János, Kracker János Lukács első magyar kutatója 
Zsolnay László: Néhány újabb adat a Jászság XVIII. századi vallásosságáhoTISICUM
A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÚZEUMOK ÉVKÖNYVE XXVII.
Kiadja: A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA
2019.

Tabula Gratulatoria
Kaposvári Gyöngyi munkásságának bibliográfiája. Összeállította: Horváth Zsuzsanna és Károly Nóra

Régészettudomány

Cseh János: Régészeti adatgyűjtések a surjányi homokbányában (Törökszentmiklós) 2011-2017 között.
Telepleletek a csiszolt kőkorszakból és a kora népvándorlás korból
Nagy Fanni: A nagyrévi kultúra korai és klasszikus időszakának temetkezési szokásairól
Csányi Marietta: Kik voltak ők és honnan jöttek?
Abszolút időrendi adatokból leszűrhető következtetések a jánoshidai késő bronzkori temetőben
Bocsi Zsófia – Fazekas Gyöngyi – Giber Mihály – Szilágyi Krisztián Antal: A keresztespüspöki (Mezőkeresztes II.) római katolikus templom
történetének összefoglalása és szondázó falkutatása
Nagy Zsolt: A Tiszagyenda-Morotvapart (Lak)-i éremlelet
Selmeczi László: Egy helytörténeti gyűjtemény születése. A törökszentmiklósi régészeti gyűjtemény és létrehozója,
Butyka Béla református elemi iskolai néptanító régészeti munkássága
Régészeti kutatások Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2015 és 2017 között. Összeállította: F. Kovács Péter – Tárnoki Judit

A Közel-Kelet régészete

Ftaimi Tiffany: The united Storm God posture on the Neo-Hittite artworks
Kalla Gábor: A kert, az állatok és a vadászat szimbolikája a kora bizánci templomok mozaikpadlóin.
Ikonográfiai motívumok értelmezése és átértelmezése

Történettudomány

Bagi Gábor: Lehetett-e Balaszentmiklós mezőváros a XV. században?
Veresegyházi Béla: A nagykunok terhei 1577-79-ben (A Nagyváthy-féle összeírás gazdaságtörténeti elemzése

Szikszai Mihály: Elfeledett vasúti létesítmények Szolnokon
Szuromi Rita: Költőnő Babits Mihály árnyékában. Köznemesi asszonyporté a polgári Eger életéből 
Tolnay Gábor: Dévaványa pénzügyi küzdelme az 1929-1933 közötti világválsággal
Cseh Géza: Egy szolnoki tüzértiszt beszámolója az észak-erdélyi bevonulásról
(Arday Géza százados levele Alexander Imrénének 1940. szeptember 16.)
Vadász István: A tiszafüredi múzeum újjáalakulása és első évei (1947-1955)
Károly Nóra: Könyvünnepek Szolnokon 1979-2018

Néprajztudomány

Füvessy Anikó: Tiszafüredi butykoskorsók
Kókai Magdolna: „felit viszem, felit nem” Adatok az állatokhoz fűződő hiedelmekhez a Jászságban
Örsi Zsolt: Kunhalmok a karcagi határban
Kovácsné dr. Szigeti Klára: Pusker Ferenc emlékezete (Egy országos jelentőségű tiszafüredi méhész élete és munkássága)

Művészettörténet

Egri Mária: Balogh Géza festő- és szobrászművész

 

 


TISICUM
A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÚZEUMOK ÉVKÖNYVE XXVIII.
Kiadja: A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA
2020.
TARTALOM

 

TISICUM XXVIII.

 

Horváth László: Páros köszöntő
Tabula Gratulatoria
Bagi Gábor munkásságának bibliográfiája      
Zsolnay László munkásságának bibliográfiája

Régészettudomány
Csányi Marietta: Múzeumi „raktárlelet”. Kora bronzkori tárgyak Alattyánból
F. Kovács Péter – Mali Péter: Késő vaskori ház Kunszentmárton határábólT
Torbágyi Melinda – F. Kovács Péter: Kelta érmek és egyéb La Tène-kori leletek Jászjákóhalma környékéről
Madaras László: Árpád-kori templom Necsőegyházán
Polgár Zoltán: Paládics vagy Tét, az oklevelek tanulsága
Nagy Zsolt Dezső: A kora újkori főúri pénzhamisítás forrásaihoz
Nevizánszky Gábor – Prohászka Péter: Észrevételek a Naszvad–jánoskaparti temető 142. kora újkori sírjához
Váczi Gábor – Fülöp Kristóf – Lörnhardt M. Denisa – Szabó Nóra:
Előzetes jelentés Tiszakürt–Zsilke-tanya lelőhely feltárásáról
Cseh János: Régészeti krónika – a szerző Jász-Nagykun-Szolnok megyei kutatásai a 2018-as esztendőben
Régészeti kutatások Jász-Nagykun-Szolnok megyében a 2018. évben

Történettudomány
Veresegyházi Béla: A Nagykunság földrajzi nevei a folyószabályozások előtti időszakból a kéziratos térképek alapján
Szikszai Mihály: Adalékok a jászsági utak történetéhez
Bojtos Gábor: Kilakoltatási eljárás „Lenk Gyula budapesti lakos” ellen
Cseh Géza: A kormányzó családfájának rejtélyei – Horthy Miklós kamarási kérelmének iratai az Osztrák Állami Levéltárban
Udovecz György: A 68. Jászkun gyalogezred az első világháborúban
Novák László Ferenc: Nagykőrös szerepe a száz éve megalakult Tanácsköztársaság honvédő háborújában 1919

Tolnay Gábor: Az 1920-as évek földreformja Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében
Ravasz István: Mesélnek az elporló lapok...
Vadász István: A tiszafüredi múzeum története 1955 és 1958 között
Csaba Kasza: Evolution and human benefits of the GPS

Restaurálás

Szatmáriné Bakonyi Eszter – Nagy Melinda – Biró Veronika – Botka Mátyás – Horváth Csaba – Mátéka László – Szabó Melinda – Szecskő Diána: Szarmata kori fibulák restaurálása a Magyar Képzőművészeti Egyetem iparművészeti restaurátor képzésén