Ugrás a tartalomhoz Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez a honlapon
Közös örökségünk a múzeum!

Tudományos ismeretterjesztés


LENGYEL PÉNZEK MAGYARORSZÁGON I. 

A KUNMADARAS-REPÜLŐTÉR LELŐHELYEN ELŐKERÜLT ÉREMLELET ELŐZETES EREDMÉNYEI
NAGY ZSOLT DEZSŐ – BARBARA ZAJAC – MAY ZOLTÁN

A kiadvány online formátumban elérhető: Lengyelp_(2).pdf


Lengyel szerepvállalás a Magyar Királyságban: Lengyel_szerepvallalas_a_Magyar_Kiralysagban.pdf


Lengyel szerepvállalás a Magyar Királyságban Múzeumpedagógiai esettanulmány: Muzeumpedagogiai_esettanulmany.pdf


Szolnoki Régészet

A Damjanich János Múzeum Régészeti Osztály blogjának legújabb bejegyzéseiRégészeti feltárások Besenyszög határában

2019 őszén a szolnoki Damjanich János Múzeum egyik régész csapata a Tisza jobb partjának ártérrendezési munkálataihoz kötődően próbaásatásokat végzett Szolnok északi határában és Besenyszög környékén. A kutatás közel 70 árokban és többezer négyzetméteren zajlott, aminek köszönhetően az elmúlt 8000 év szinte minden nagyobb korszakából kerültek elő leletek. A feltárások tapasztalatiról és előzetes eredményeiről röviden most az alábbi bejegyzésben számolunk be. Tovább a teljes bejegyzésre.

 

Egy újabb váratlan éremlelet a Közép-Tisza vidéken

A szolnoki Damjanich János Múzeum évek óta dolgozik együtt civil önkéntesekkel, akiknek egy jelentős csoportját a régészet és a múlt iránt - gyakran megszállottan - érdeklődő „fémkeresősök” alkotják. A régészeti osztály 2015 óta tart fent egy a kölcsönösség elvén alapuló régészeti programot, ennek keretein belül az eltelt öt évben számos egyedülálló lelet talált otthonra a múzeumban, valamint több korábban ismeretlen régészeti lelőhely került a látókörünkbe, az önkéntes segítőinknek köszönhetően. Az alábbi rövid beszámolóban egy 2019 őszén előkerült leletegyüttest mutatunk be röviden. A lelőhely nevét szándékosan fedi homály, így kívánjuk megvédeni a település környékét a fosztogatóktól és az illegális fémkeresőzéstől. Tovább a teljes bejegyzésre.


A Damjanich János Múzeum publikációi

2018

TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK

Bagi Gábor
1.    Vallási problémák és jellegzetességeik a Jászkun Kerületben a török kiűzésétől a polgári forradalomig (1685-1848) In.: Jászkunsági Gyökerek. A Jászkunság kutatása, 2017. Szerk.: Örsi Julianna. Szolnok-Túrkeve, 2018. 308-322.
2.    Adalékok a jászkun redempciós mozgalom történetéhez. In.: Jászkunsági Gyökerek. A Jászkunság kutatása, 2017. Szerk.: Örsi Julianna. Szolnok-Túrkeve, 2018. 167-186.
3.    Megjegyzések a Körösön túli nagykun területek kérdéséhez a 13-16. században. In.: Jászkunsági Évszázadok. A Jászkunság kutatása 2014. Konferencia a Jász Múzeumban. Szerk.: Bathó Edit. Jászsági Könyvtár, 8. Jászberény, 2018. 116-130.
4.    A Nagykun Kerület partikuláris jellege, elkülönítő elemei. In: A Nagykunság földje és népe. Szerk.: Örsi Julianna. Túrkeve-Szolnok, 2018. 85-121.
5.    A volt hódoltsági területek állapota és benépesítése az 1710-es években. In.: Kunszentmárton újratelepülése. Szerk.: Barna Gábor. Megjelenés alatt.
6.    A Jászkun Kerület követküldési és országgyűlési képviseleti gyakorlata 1790–1848 között. Jászkunság, 6. Szerk.: Őrsi Julianna. Megjelenés alatt.
7.    Szolnok város leírásai a XIX. század középső harmadából. In.: Tisicum, XXVI. Megjelenés alatt

Csiszár Róbert
1.    Bokros László. A Szolnoki Művésztelep mesterei 2. (megjelenés alatt)
2.    Csiszár Róbert: Egyházművészetünk gyöngyszemei 1. A szolnoki Szentlélek templom (megjelenés alatt)
3.    Munkácsy Szolnokon. 175 éve született Munkácsy Mihály (megjelenés alatt)
4.    P. Bak János festészete. Szikra Galéria kiadása
5.    Rudnay Gyula festészete. Szikra Galéria kiadása

Gecse Annabella
1.    Múzeumbarát látogató – látogatóbarát múzeum. A néprajz értelmezése és szerepe a szolnoki múzeum életében. In: Néprajzi Látóhatár 2018/1–2. 37–50.
2.    Egy plébánia két ország határán. Velkenye hivatalos és népi vallásosságának néhány jellemzője. In: Acta Ethnologica Danubiana. At Etnológiai Központ Évkönyve 20. 2018. 127–140.

Hegedűs Gabriella
1.    Rítus, ritualizáció. Fiatal Kutatók és Doktoranduszok VIII. Nemzetközi Teológuskonferenciájának Rezümé kötete, Doktoranduszok Országos Szövetsége Hittudományi Osztály 2018. február 9-11. Pécs
2.    a Tisicum szerkesztőbizottságának tagja

Kertész Róbert
1.    Kertész Róbert – Pálóczi Horváth András – Ádám Márk: A középkori Tenyő és a Szent Péter-monostor azonosítása. The identification of the medieval Tenyő and St Peter Monastery. Tisicum 26. 2018. 183–212.
2.    D. Mezey Alice – Kertész Róbert: Kora Árpád-kori oszlopfejezet töredéke Szolnok–Várszigetről. A fragmentary Early Árpád-era column capital from Szolnok–Vársziget. Ars Hungarica 44. 2018/3. 251–260.

Kovács Péter
1.    Traces of Local Interactions and Regional Connections in the Middle Tisza Region. IN: Iron Age Connectivity in the Carpathian Basin, Szerk.: Sándor Berecki. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL COLLOQUIUM FROM TÂRGU MUREŞ 13–15 October 2017. Editura MEGA Cluj-Napoca 2018. 91-98.
2.    La Tène-kori település részletek a Közép-Tisza-védékről: Tiszapüspöki – Holt-Tisza-part, Túrkeve-Burkus halom, Szolnok-Vegyiművek körzet. TISICUM
3.    Tamás Szeniczey et all: Hyperostosis frontalis interna in ancient populations from the Carpathian Basin – a possible relationship between lifestyle and risk of development. IN: International Journal of Paleopathology, 24, 108-118.

Madaras László
1.    Ötvösök és kovácsok az Alföld közepe táján. — Goldsmiths and smiths in theheartland of the Hungarian Plain. In: Két világ határán. Természet- és társadalomtudományi tanulmányok a 70 éves Költő László tiszteletére. Szerkesztette: Varga Máté - Szentpéteri József. A Kaposvári Rippl Rónai Múzeum Közleményei 6. Kaposvár, 2018, 171-185.
2.    Hol lehetett az avarok „Hring”-je II.? In: Letűnt Dicsőségének Visszaverődő Fénye. XIV. Nemzetközi Vámbéry Konferencia, Vámbéry Polgári Társulás, Dunaszerdahely, 2018, 65-90.

Mali Péter
1.    Visegrád – Diós halomsíros időszaki települése, Studia Comitatensia 36. (2018) 56-83.
2.    a Tisicum szerkesztőbizottságának tagja

Pató Mária
1.    A múzeum mint a hálózatok eseményeinek színtere. A múzeumok közötti hálózat mint ismeretátadási és -szerzési lehetőség. Szükséges az élethosszig tartó tanulás kompetenciáinak fejlesztése. Szentendre, 2018.
2.    A hálózati kapcsolatok hasznosítása a múzeum különböző tevékenységei során (tapasztalatcsere, szakmai együttműködések, ismeretmegosztás). EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 mintaprojekt hálózatépítés hátrányos helyzetű települések között. Szentendre, 2018.
3.    Közös(térben)ségben mintaprojekt. Szentendre, 2018.
Mindhárom kiadvány online megjelenésű.

Zsolnay László
1.    Néhány újabb adat a Jászság XVIII. századi vallásosságához. Tisicum XXVI. 2018.

KIÁLLÍTÁSI FORGATÓKÖNYVEK

Művészettörténeti osztály

Csiszár Róbert: Bokros László kiállításának forgatókönyve

Néprajzi osztály

Benedek Csaba: „Szép asszonyt magáért, rossz kocsit vasáért pártolják”. Újrahasznosítás a paraszti kultúrában és napjaink társadalmában

Gecse Annabella: „Szép menyecskék varrták fejér patyolatból.” A magyarországi fehérhímzések típusai

Régészeti osztály

1.    Az osztály dolgozói közös munkával elkészítették az új állandó régészeti kiállítás első két termének forgatókönyvét, melynek címe: Élők háza – holtak hazája. 10.000 év települései és temetői Jász-Nagykun-Szolnok megyében.
2.    Hegedűs Gabriella és Mali Péter forgatókönyvet készítettek a 2019. évi bronzkincsek kiállításhoz, címe: Bronzkori kincsek a Tisza mentén.
3.    Madaras László elkészítette az Avarok – madártávlatból című időszaki és vándorkiállítás forgatókönyvét.
4.    Mali Péter közreműködött a Jász Múzeum Jászfényszaru – a Jászság kapuja c. időszaki kiállításának forgatókönyve készítésében.

EGYÉB TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG

Régészeti osztály

Hegedűs Gabriella
-    doktori szigorlatot tett a Szegedi Tudományegyetem Málnási Bartók György Filozófia Doktori Iskolájában.
-    lektorálás: Ftaimi Tiffany (2019): The united Storm God posture on the Neo-Hittite artworks. In: Gulyás Katalin – Horváth László – Kaposvári Gyöngyi – Mali Péter (szerk.): Tisicum A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve XXVI. Damjanich János Múzeum, Szolnok. 2019.
-    tagja a Tisicum szerkesztőbizottságának.

Mali Péter
-    doktori szigorlatot tett az ELTE Doktori Iskolájában.
-    bővíti és kezeli a megyei lelőhelykataszter domborzati modelljét.
-    tagja a Tisicum szerkesztőbizottságának.

Nagy Fanni
-    részt vett egy régészeti továbbképzésen, Szarajevóban – COST Action COST-ARKWORK CA15201 Training School.

Történeti, irodalomtörténeti és művelődéstörténeti osztály

Bagi Gábor
Lektorálás:
-    Zounuk 33.,
-    Szikszai Mihály: Jász-Nagykun-Szolnok megye vasúttörténete,
-    Alcsisziget története.

Gulyás Katalin
-    egész évben folyamatosan: a Tisicum 26. kötet szerkesztési munkái – Kaposvári Gyöngyivel és Tárnoki Judittal (tördelésre előkészítés, kapcsolattartás szerzőkkel, tördelővel, fordítóval, korrektorral, nyomdával; a pályázati beszámoló szakmai részének elkészítése)

Kaposvári Gyöngyi
-    Tisicum: szerkesztés, korrektúrázás
-    Bokros-kötet, Munkácsy-katalógus: korrektúrázás


A Damjanich János Múzeum publikációi

2017

TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK

Bagi Gábor
1.    Bagi Gábor – Madaras László: Szolnok a középkorban. Szolnok város és határa történeti vázlata a honfoglalástól a török hódítás koráig. Források Szolnok város monográfiájához 2. Szolnok, 2017.
2.    Bevezető. In: Helytállás a hazáért, a családért – Jászkunsági emlékek az első világháborúból. Szerk.: Örsi Julianna. (Alföldi Könyvtéka 12.) Szolnok–Túrkeve, 2017. 7–12.
3.    Oláh Lajos – Szabó József János: Fényes szurony, rózsafa a nyele … Nagykunsági katonák az Osztrák-Magyar Monarchiában 1868–1918. Timpf Kiadó, 2006. Ismertetés.
4.    Fegyverrel a Habsburg-Lotharingiai Ház szolgálatában. In: „Szabad valék mint a szárnyas madár …” Kiss Ágoston jászladányi tanító naplója (1823–1869). Szerk.: Bathó Edit. Jászberény, 2017. 16–28.
5.    Borsos Sándor az „Alföld réme” – Egy jászkiséri betyár története az 1870-es évekből. In.: Jászkunság, 5. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Testület Évkönyve. Szolnok, 2017. 181–191.
6.    Jászkun Kerület és Jászberény 1865-ös építési rendszabálya. In: Jászkunság, 5. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Testület Évkönyve. Szolnok, 2017. 126–132.
7.    Adatok, megjegyzések Jász-Nagykun-Szolnok megye agrártörténetéhez a honfoglalástól a polgári forradalomig (895–1848) In: Tisicum, XXIV. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve. Szerk.: Gulyás Katalin, Horváth László, Kaposvári Gyöngyi. Szolnok, 2015. 221–244.
8.    Hősök, betyárok, bűnözők … (avagy adalékok a betyárvilág 1849 utáni történetéhez Jász-Nagykun-Szolnok vármegye területén) In: Tisicum, XXIV. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve. Szerk.: Gulyás Katalin, Horváth László, Kaposvári Gyöngyi. Szolnok, 2015. 305–320.
9.    Muszáj vármegye. A Jászkun Kerület felszámolása. In: Rubicon, 2017. 6. sz.
10.    Kaposvári Gyula bácsiról, utólag! In: Kaposvári Gyöngyi – Visszaemlékezések Kaposvári Gyuláról. Szerk.: Szebenyi Nándor. Szolnok, 2017. 87–90.

Benedek Csaba
1.    Református klenódiumok Jász-Nagykun-Szolnok megyében. In: Tisicum
2.    A reformáció hatása a népi kultúrára Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Könyv. Megjelenés alatt.

Cseh János
1.    Egy kis hun kori szarmata település Rákóczifalván az új gát mellett (Alsóvarsány, 2016). Redemptio, XXIV. évfolyam 3. szám. Jászberény, 2017. június 2-3.
2.    Régészeti krónika – a szerző kutatásai Jász-Nagykun-Szolnok megyében a 2016-os esztendőben. Jászkunság, 5. Szolnok, 2017. 110-118.

Gecse Annabella
1.    Csak hagyományból? Hivatalos és népi vallásosság a 21. századi gömöri katolikus falvakban. In: PILIPKÓ Erzsébet – FOGL Krisztián Sándor szerk.: Vallásos kultúra és életmód a Kárpát-medencében 10. Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum, 2017. 470–507.

Hegedüs Gabriella
1.    A vallás régészete – Kutatástörténet. In: Szilárdi Réka – Szugyiczki Zsuzsanna (eds.): Metszet és perspektíva. Tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről. Vallás és társadalom 5. Szeged. 2017. 95–127.
2.    Homo religiosus. Avagy a vallás eredetének nyomában. In: Tisicum XXV. Szolnok. 2017. 343–347.
3.    A vallás régészete. A rítuselméletek szerepe az őskori kultúrák vallásának vizsgálatakor. In: Kiss Gábor (szerk.): Fiatal Kutatók és Doktoranduszok VII. Nemzetközi Teológuskonferenciájának Tanulmánykötete. PHF 37. Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola. Pécs. 2017. 83–88.

Kaposvári Gyöngyi – Pató Mária
1.    HátTérKép – Iskolai utazó kiállítás, foglalkozássorozat és kiadvány az I. világháború jegyében. In: Helytállás a hazáért, a családért. Jászkunsági emlékek az első világháborúból. Szerk. Örsi Julianna. Szolnok–Túrkeve, 2017. 299–304.

Kertész Róbert
1.    A középkor végi Szolnok és méltatlanul elfeledett földesura: Pálóci Imre. An undeservingly forgotten landowner of Szolnok from the Late Middle Ages: Imre Pálóci. Tisicum 24. 2015. 245–292.
2.    Szolnok középkori templomai. The medieval temples of Szolnok. Tisicum 25. 2016. 353–383.
3.    Szolnok középkora és kora újkora – Kaposvári Gyula objektívjén keresztül. In: Kaposvári Gyöngyi – Visszaemlékezések Kaposvári Gyulára. Szerk.: Szebenyi Nándor. Szolnok, 2017. 93–141.
4.    Szolnok – a királyi Magyarország egyik rövidéletű végvára (1550–1552). Várak, kastélyok, templomok Évkönyv 2017. 46–51.

Kovács Péter
1.    Szkíták és kelták öröksége. A vaskor régészete Jász-Nagykun-Szolnok megyében. –Legacy of Scythians and Celts The Archaeology of Iron Age in Jász-Nagykun-Szolnok County. Katalógus-Catalogue. (Szolnoki Régészeti Tanulmányok 1. – Archaeological Papers of Szolnok 1.)
2.    F. Kovács Péter: Chronological and Typological Problems of a La Tène Settlement Section from the Great Hungarian Plain. In: Sándor Berecki (Eds.): Iron Age Chronology in the Carpathian Basin. Proceedings of the International Colloquium from Târgu Mureş 8–10 October 2015. Târgu Mureş 2016. 191–202.
3.    F. Kovács Péter: La Téne-kori „szapropelit” karikaékszerek Jász-Nagykun-Szolnok megyéből. Tisicum XXV.
4.    F. Kovács Péter: Traces of local interactions and regional connections in the Middle Tisza Region. In: Sándor Berecki (Eds.): Iron Age Chronology in the Carpathian Basin. Proceedings of the International Colloquium from Târgu Mureş, 13–15 October 2017. Várható megjelenés: 2018.
5.    Celtic coins from the Middle Tisza Region (Jász-Nagykun-Szolnok county, East Hungary). Acta Numismatica 2017/1 Várható megjelenés: 2018.
6.    Integrated approach towards understanding the concept of „House” in the Middle Tisza Region during the Iron Age Konferenciakötet a Rural Settlement relating buildings, landscape, and people in the European Iron Age című konferenciához. Várható megjelenés 2019. Kiadó: Oxbow books.

Madaras László
1.    Hol lehetett az avarok „Hring”-je? I-II. In: Teljes tárgyilagosság és szigorú valóság. XIII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia, Vámbéry Polgári Társulás, Dunaszerdahely, 2017, 157–175.
2.    Húsz év múltán. Eredmények és problémák az Alföld 9. századi történetének kutatásában. Twenty Years Later Results and Problems in the Research of the 9th-century History of the Great Hungarian Plain. In: Az Alföld a 9. században II. Válogatás „Az Alföld a 9. században II. - Új eredmények” című konferencián 2014. május 21-23. között elhangzott előadások anyagaiból (MTA SZAB Székház, Szeged) Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről 4. SZTE BTK Régészeti Tanszék, Szeged, 2017, 9–25.
3.    Bagi Gábor – Madaras László: Szolnok a középkorban: Szolnok város és határa történeti vázlata a honfoglalástól a török hódítás koráig. Szolnok, Damjanich János Múzeum, 2017. Források Szolnok város monográfiájához 2.
4.    Az „utolsó mohikán” visszaemlékezése Kaposvári Gyulára. In: Kaposvári Gyöngyi Visszaemlékezések Kaposvári Gyulára. Szolnok, Damjanich János Múzeum, 2017, 77–82.
5.    Egy egyedi alakú edény Kenderes-Telekhalomról. In: Népek és kultúrák a Kárpát-medencében. Tanulmányok Mesterházy Károly tiszteletére. (Szerk.: Kovács László - Révész László) Budapest, 2017, 303–307.

Mali Péter
1.    Changing settlement patterns in the Bronze Age Tiszazug, Tisicum XXV. 291–293.
2.    Technológiai megfigyelések a halomsíros időszak településein, MOMOSZ X. Őskori technikák, őskori technológiák. Őskoros kutatók X. Összejövetele konferenciakötet – megjelenés alatt
3.    Visegrád – Diós halomsíros időszaki települése, StudiaComitatensia 2017. – megjelenés alatt

Pató Mária
1.    Tárnoki Judit bibliográfiája. In: Tisicum XXIV. Szolnok, 2017.

Tárnoki Judit
1.    Kovács Gyöngyi – Csányi Marietta – Tárnoki Judit: Topográfiai kutatások a Tiszazugban (Jász-Nagykun-Szolnok megye). – Topographic research in the Tiszazug area (Jász-Nagykun-Szolnok County). In: Magyarország Régészeti Topográfiája. Múlt, jelen, jövő. – Archaelogical topography of Hungary. Past, present and future. (Szerk. – Eds.: Benkő Elek – Bondár Mária – Kolláth Ágnes) Bp. 2017, 239–253.

KIÁLLÍTÁSI FORGATÓKÖNYVEK

Régészeti osztály munkacsoportja
1.    Élők háza – holtak hazája. 10.000 év települései és temetői Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Az állandó régészeti kiállítás felújításának koncepciója. Pályázati anyag.

Kovács Péter
2.    Nomádok a Kárpát-medencében című kiállítás a Régészet Napja alkalmából;
3.    Szkíták és kelták öröksége. A vaskor régészete Jász-Nagykun-Szolnok megyében.

Madaras László
4.    Az „Avarok – madártávlatban” munkacímű időszaki kiállítás forgatókönyvének elkészítése, anyaggyűjtés a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Déri Múzeumban.

Tabán (P)anno
Bagi Gábor, Császár Péter, Csiszár Róbert, Gecse Annabella, Gulyás Katalin, Kaposvári Gyöngyi, Pató Mária, Polgár Zoltán, Széplaki Szilárd, Vincze Rita, Zsolnay László

ELKÉSZÜLT TANULMÁNYOK

Bagi Gábor
1.    Adalékok Törökszentmiklós agrártörténetéhez és az Almásyak uradalmi gazdálkodásának felbomlásához a 18-19. századból. (Leadva a Törökszentmiklósi Helytörténeti Gyűjtemény készülő tanulmánykötetébe.)
2.    Törökszentmiklósi újsághírek a XIX. század közepéről. (Leadva a Törökszentmiklósi Helytörténeti Gyűjtemény készülő tanulmánykötetébe.)
3.    Balaszentmiklós helye a közép-tiszai mezővárosok között a XV. században (Leadva a Törökszentmiklósi Helytörténeti Gyűjtemény készülő tanulmánykötetébe.)
4.    A Nagykun Kerület partikuláris jellege, elkülönítő elemei (1526-1876) Leadva Örsi Juliannának a készülő nagykun monográfiához
5.    Vallási problémák a Jászkun Kerületben a redempciótól 1876-ig. Leadva a 2017-es jászkun konferencia kötetében.
6.    Adalékok a jászkun redempciós mozgalmak utótörténetéhez. Leadva a 2017-es jászkun konferencia kötetében.
7.    A Szolnoki Tabán. Kiadványrészlet.
8.    Utószó Örsi Julianna első világháborús visszaemlékezéseket tartalmazó könyvéhez
9.    Előszó 1848 kapcsán a Kisújszállási Kalendárium legújabb kötetéhez

Gulyás Katalin
1.    (Gecse Annabellával): Tabáni mozaik. A szolnoki Tabáni Tájház tárgykatalógusa
2.    Külváros a belvárosban, avagy kis tabáni tér- társadalomrajz.

KIADVÁNYSZERKESZTÉS

Gulyás Katalin
-    a Tisicum 24. kötet 2015-ről áthúzódó szerkesztési munkáinak befejezése (korrektúra, pályázati beszámoló);
-    a Tisicum 25. kötet szerkesztési munkái (Csányi Mariettával, Hegedüs Gabriellával és Kaposvári Gyöngyivel) – a nem régészeti fejezetek gondozása (26 tanulmány), kapcsolattartás a tördelővel, korrektúra, pályázati beszámoló elkészítése.

Kaposvári Gyöngyi
‒    Tabán-kötet szerkesztése, szöveggondozás, korrektúra, kapcsolattartás szerzőkkel, illusztrációk válogatása.


A Damjanich János Múzeum publikációi

2016

TUDOMÁNYOS KIADVÁNYOK

1.    Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve XXIV. Szerk.: Gulyás Katalin, Horváth László, Kaposvári Gyöngyi. Szolnok, 2016. 414 p.

2.    Csiszár Róbert: Gyöngyházfényű ragyogás. Kiállítási katalógus. Székesfehérvár, 2016. 96 p.

3.    Jámbor Csaba: Ops Libris. Régi könyvek a Damjanich János Múzeum gyűjteményéből. Kiállításvezető. Szolnok, 2016. 20 p.

TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK

Bagi Gábor
1.    Kunszentmárton említései és határának települései a török hódoltság koráig. In.: Mortun falu – 800 éves. Kunszentmárton 1215-2015. Szerk.: Barna Gábor. Várostörténeti és néprajzi tanulmányok, 9. Kunszentmárton, 2016. 83-118.
2.    Változások Jász-Nagykun-Szolnok megye területének népességében a török időktől 1950-ig. In.: Jászkunság, 4. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület Évkönyve. Szerk.: Örsi Julianna. Szolnok, 2016. 99-119.
3.    Egy jászberényi forrás 1868-ból, a redempciós mozgalom kezdeteihez. In.: Vízöntő. Ünnepi kötet a Jászságról Bathó Edit tiszteletére. Szerk.: Bánkiné Molnár Erzsébet. Szolnok, 2016. 147-154.
4.    Jász-Nagykun-Szolnok megye agrártörténete a honfoglalástól a polgári forradalomig. (megjelenés alatt a Tisicum 24. kötetben)
5.    Hősök, betyárok, bűnözők … (avagy adalékok a betyárvilág 1849 utáni történetéhez, a mai Jász-Nagykun-Szolnok megye területén) (megjelenés alatt a Tisicum 24. kötetben)
6.    Egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei középkori régészeti lelőhely azonosítása, történeti források alapján (megjelenés alatt a Tisicum 25. kötetben)
7.    Borsos Sándor az „Alföld réme” (Egy jászkiséri betyár története az 1870-es évekből) (Leadva a Jászkunság 2017-es évkönyvébe.)
8.    A Jászkun Kerület és Jászberény 1865. évi építési rendszabálya. (Múzeumi Évkönyvbe.)

Benedek Csaba
1.    Adatok a háborús népi gyermekjátékok kutatásához (megjelenés alatt In: Tisicum);
2.    Horgászeszközök technikai fejlesztése egy tiszaföldvári ezermester műhelyében (megjelenés alatt In: Solymos Ede tiszteletére megjelenő kötet);
3.    Másodlagos felhasználás a Fekete-Körös völgyében (megjelenés alatt);
4.    A sumer hívők néprajzi tévelygései (megjelenés alatt).

Gecse Annabella:
1.    Egy revízió története. In: Vízöntő. Ünnepi kötet a Jászságról Bathó Edit tiszteletére. Szerk.: Bánkiné Molnár Erzsébet, Szolnok, Damjanich János Múzeum, 2016. 401 – 411.
2.    „Megszerettem ezen tanyai világot”. In: Tisicum – a Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve XXIV. Szerk.: Gulyás Katalin – Horváth László – Kaposvári Gyöngyi. Szolnok, Damjanich János Múzeum, 2015. 171–185.
3.    Angyal Béla: Kisalföldi tanyák. Könyvismertetés. In: Ethnographia 2016/2.338 – 340.

Kertész Róbert
1.    D. Mezey Alice–Kertész Róbert: Páncélos vitéz síremlékének töredéke Szolnokról (1500 körül). Fragment of an Armored Knight’s Tombstone from Szolnok (around 1500). Ars Hungarica 41 (4). 2015. 436–446.
2.    Kertész Róbert: Középkori keresztek Szolnokról. In: Vízöntő. Ünnepi kötet a Jászságról Bathó Edit tiszteletére (szerk.: Bánkiné Molnár Erzsébet). Szolnok, 2016. 77–95.
3.    Kertész Róbert–Szőke Balázs: Szolnok elveszett gótikus plébániatemploma. Archaeologia – Altum Castrum Online. A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja. 2016. 1–30. http://archeologia.hu/content/archeologia/421/szolnok-templom2.pdf

Kovács Péter
1.    F. Kovács Péter – Hoppál Krisztina – Masek Zsófia – Horváth Eszter – Bendő Zsolt – Váczi Tamás: Előzetes jelentés Tiszapüspöki – Fehér-tópart gepida temető és szarmata teleprészlet feltárásáról. Tisicum XXIV, 2014.
2.    Chronological and Typological Problems of a La Tène Settlement Section from the Great Hungarian Plain. IN: Sándor Berecki (Eds.): Iron Age Chronology in the Carpathian Basin Proceedings of the International Colloquium from Târgu Mureş 8–10 October 2015. Târgu Mureş 2016. 191-202.
3.    Egy birodalom központjában. Régészeti és történelmi kiállítóhelyek Trowulanban. Tisicum XXIV, 2014.
4.    F. Kovács Péter – Torbágyi Melinda: Kelta érme Kengyel határából Numizmatikai Közlöny. Megjelenés alatt.
5.    La Téne-kori „szapropelit” karikaékszerek Jász-Nagykun-Szolnok megyéből. Tisicum. Megjelenés alatt.

Madaras László
1.    Lehetett-e a kunbábonyi sír egy kagán nyugvóhelye? Can the Tomb of Kunbábony be the Resting Place of a Khagan? Beatus homo qui invenit sapientiam - Ünnepi kötet Tomka Péter 75. születésnapjára. (Szerk.: Csécs Teréz, Takács Miklós) Győr, 2016, pp. 429-436.
2.    Kunbábony − Malaja Pereščepina. Kagán lehetett-e a Kunbábonyban eltemetett férfi? In: Megcsalt Reményünk. XII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia, Vámbéry Polgári Társulás, Dunaszerdahely, 2016. pp. 139-156.
3.    Hol lehetett az avarok „Hring”-je II.? Tisicum: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve. Megjelenés alatt.
4.    Húsz év multán. Eredmények és kétségek az Alföld IX. századi történetének kapcsán. MTA BTK Kiadás alatt.

Mali Péter
2.    A késő bronzkor kronológiai problémái egy perbáli, halomsíros időszakba sorolható település alapján. Tisicum 24. 7-28.

Tóth Zsanett
1.    Lakberendezési szokások a XX. század második felében Tiszaderzsen. In: Tisicum XXIV.

KIÁLLÍTÁSI FORGATÓKÖNYVEK

Kovács Péter – Mali Péter
1.    „Beszéld el nekem a múltat” – Régészeti kiállítás az M44 autópálya próbaásatásaiból.
2.    „Gepidák öröksége” című régészeti kamara-kiállítás

Tárnoki Judit
1.    „Szülőföldem szép határa” Ásatások, leletek Szajol területén


A Damjanich János Múzeum publikációi

2015

TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK

Bagi Gábor
1.    Legendák, tévelygések Szolnok város történetében. In: Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve XXIII. Szolnok, 2014. 169–182.
2.    Szolnok megye nagybirtokosai az önkényuralom korában (1859). In: Zounuk. A Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára Évkönyve 29. Szolnok, 2015. 31–390.
3.    A jászkunsági és az úrbéres települések kapcsolatrendszere 1745–1848 között. In: Jászkunság 3. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Testület Évkönyve. Szerk.: Örsi Julianna. Szolnok, 2015. 54–74.
4.    A jászkunok története – ahogyan magukat látták és láttatni akarták. In: Jászkunság 3. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Testület Évkönyve. Szerk.: Örsi Julianna. Szolnok, 2015. 125–138.
5.    Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc sajátosságai a Jászkun Kerületben. In: Jászkunság, 3. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Testület Évkönyve. Szerk.: Örsi Julianna. Szolnok, 2015. 209–227.
6.    Jászberény reformkora. In: Jászberény története a reformkortól 1930-ig. Szerk.: Pethő László. Jászberény, 2015. 7–34., 533–534.
7.    A város az önkényuralom idején. In: Jászberény története a reformkortól 1930-ig. Szerk.: Pethő László. Jászberény, 2015. 62–94., 535–536.
8.     Gorove László (1780–1839) Szolnok város első történetírója;
9.    Gorove László Szolnokkal kapcsolatos tanulmányai (Jegyzetekkel ellátta és sajtó alá rendezte Bagi Gábor).
10.    Egy jászberényi forrás 1868-ból, a redempciós mozgalom kezdeteihez. In: Ünnepi kötet a 60 éves H. Bathó Edit tiszteletére.

Berta Ferenc
-    Szigeti Henrik k. u. k. és szerb udvari fényképész Szolnokon

Benedek Csaba
1.    Nemzeti jelképpel díszített tárgyak a Szolnok megyei múzeumok gyűjteményeiben, In: Tisicum (Gulyás Katalin-Horváth László-Kaposvári Gyöngyi szerk.), Szolnok, 2014.
2.    Címerrel díszített tárgyak a Szolnok megyei múzeumok gyűjteményeiben. In: Határjelek és hagyásfák. A hetvenedik életévébe lépő Bárth János tiszteletére írott tanulmányok, Baja, 2014.

Cseh János
1.    Háromszárnyú vas nyílhegyek (gót-gepida arhvazna) Kengyelpart I kora népvándorlás kori településéről (Kengyel, 1991-1992). Jászkunság. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület Évkönyve 3. Szerkesztő: Örsi Julianna. Szolnok, 2015. 182–193.
A fentiek mellett Cseh János 42 darab (!) hosszabb-rövidebb kéziratot készített el a vaskor és a népvándorlás kor tárgyköréből, melyek megjelentetése nyilván nem egyszerű feladat, és a következő évekre várható.

Csiszár Róbert
1.    „Gyöngyházfényű ragyogás” Szolnoki Művésztelep 1902–1950. In: „Gyöngyházfényű ragyogás” Szolnoki Művésztelep 1902–1950. Városi Képtár, 2016. 3–11. p.
2.    Múzsák a háborúban. Zádor István első világháborús grafikái. In: Tisicum XXIII. Szolnok, 2014.265–276.

Gál Boglárka
1.    Huszár Zsuzsanna – Gál Boglárka: Kert és pedagógia. In: Huszár Zsuzsanna (szerk.): Kert és pedagógia. Foglalkozások a Pécsi Tudományegyetem Botanikus Kertjében. Gondolat Kiadó, Budapest, 2015.

Gecse Annabella
•    „…pár száz forint itt nem határozand…” Apró adalékok a tiszaörsi kápolna építésének történetéhez. In: Tisicum – a Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve XXIII. Szerk.: Gulyás Katalin – Horváth László – Kaposvári Gyöngyi. Szolnok, Damjanich János Múzeum, 2014. 159–169.
•    „…egyházi styljére nézve előkelőbb helyet érdemel…” Adalékok Méhi (Včelince) XX. századi vallási néprajzához. In: Tisicum – a Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve XXIII. Szerk.: Gulyás Katalin – Horváth László – Kaposvári Gyöngyi. Szolnok, Damjanich János Múzeum, 2014. 329–353.

Horváth László
1.    Bartha Julianna – Bathó Edit – Horváth László: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktár, Szolnok, 2015.
2.    Rendhagyó ajánlás. In.: Elek György – Márki Gábor (szerk.): Kötődés. Örsi Julianna munkássága, Túrkeve, 2015. 9–11.
3.    Örsi Julianna: Jegyzőgenerációk. In.: Elek György – Márki Gábor (szerk.): Kötődés. Örsi Julianna munkássága, Túrkeve, 2015. 137–139.
4.    „Megmaradtam annak, aki voltam.” In.: Juhász Marianna (szerk.): Gyöngyösi Kalendárium 2015. Gyöngyös, 34–37.
5.    Tisztelt Olvasó! In.: Gulyás Katalin – Horváth László – Kaposvári Gyöngyi – Vincze Rita (szerk.): Szolnoki Galéria, Szolnok, 9–11.
6.    Szerkesztés: TISICUM XXXIII., Szolnok
7.    Szerkesztés: Szolnoki Galéria. Szerk.: Gulyás Katalin, Horváth László, Kaposvári Gyöngyi, Vincze Rita. Szolnok, 2015. 104 p.
8.    Szerkesztés: Történeti Muzeológiai Szemle 14., Budapest

Kaposvári Gyöngyi
1.    Szolnoki Galéria. Szerk.: Gulyás Katalin, Horváth László, Kaposvári Gyöngyi, Vincze Rita. Szolnok, 2015. 104 p.

Kertész Róbert
1.    Almási Tiborral közösen: A szolnoki végvár az oszmán ostrom előestéjén – Bernardo Gaballio építész levelének tükrében (1552. július 31.). The Fortress of Szolnok on the eve of the Osman siege – in the mirror of the letter of Italian builder Bernardo Gaballio (31st July, 1552). Tisicum 23. 2014. 193–205.
2.    Fodor Istvánnal közösen: Honfoglalás kori sír Tiszapüspöki határában. A Conquest Period Burial on the Outskirts of Tiszapüspöki. Archaeologiai Értesítő 140. 2015. 257–263.
3.    D. Mezey Aliceval közösen: Adatok egy bárói família és Szolnok késő középkori kapcsolataihoz: a Pálóci-sírkőtöredék. Archaeologia – Altum Castrum Online. A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja. 2015. 1–22. http://archeologia.hu/content/archeologia/351/kertesz-mezey-sirko.pdf

Kovács Péter:
1.    Paár Ferenccel közösen: Késő vaskori lelőhelyek a Jászságban – Előzetes tanulmány: alapok, keretek, irányok. — Late Iron Age Sites in Jászság (North-Western part of the Great Hungarian Plain) – A Preliminary Study: Principles, Frames and Directions. Tisicum XXIII. - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve
2.    Közép-Jáva hindu-buddhista korszakának épített emlékeiről. — Some Data on the Architectural Remains of Hindu-Buddhist Period in Central Java. Tisicum XXIII. – A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve
3.    Adatok a magyarországi La Tène kori fémművességhez – Jászberény – Almási-tanya 5. lelőhely. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve (várható megjelenés 2016)
4.    „Chronological and Typological Problems of a La Tène Settlementsection from the Hungarian Plain” című előadás tanulmányváltozata a marosvásárhelyi „Iron Age Chronology In The Carpathian Basin” című nemzetközi konferencia kötetébe (várható megjelenés 2016 második fele)
5.    My Batik experience szócikk, Szerk: Rodai Syamwil, egyetemi tankönyv, Universitas Negeri Semerang – Indonézia (várható megjelenés 2016-2017).

Madaras László:
1.    Hol is lehetett az avarok „Hringje”? — Where may the „Hring of Avaras have been? …in nostra lingua Hringe nominant. Tanulmányok Szentpéteri József 60. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Balogh Csilla – Petkes Zsolt – Sudár Balázs – Zsidai Zsuzsanna. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Kecskeméti Katona József Múzeum, Budapest –Kecskemét 2015 ISSN: 978-963-416-001-4 pp. 73-82. (2015)
2.    Lehetett-e a kunbábonyi sír egy Kagán nyugvóhelye? Tanulmány a 75 esztendős Tomka Péter tiszteletére. Megjelenés alatt. In: ARRABONA A Győri Múzeum Évkönyve
3.    Egy egyedi alakú edény Kenderes-telekhalomról. Tanulmány Mesterházy Károly tiszteletére. Megjelenés alatt.
4.    Vámbéry – és a kettős honfoglalás elmélete. Válogatás a Dunaszerdahelyen megrendezett nemzetközi konferenciákon elhangzott előadásokból. Megjelenés alatt
5.    Kunbábony − Malaja Pereščepina. A 2014-ben Dunaszerdahelyen megrendezett nemzetközi konferencián előadott anyag megírása a konferenciakötet számára. Megjelenés alatt.

Mali Péter:
1.    Tumulus Period Settlement of Hosszúhetény – Ormánd, Dissertationes Pannonicae 2015. in press

Szabó Melinda
1.    A Besenyszög-Berek-ér partja lelőhelyen feltárt 558. objektum kerámiaanyagának restaurálása. In: Tisicum A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve XXIII.

Tárnoki Judit:
1.    Üzenet az idők mélyéről. Bronzkori település Jászdózsa – Kápolnahalmon. A Jászdózsai Értéktár Bizottság kiadványa, megjelenés alatt.

Vincze Rita
1.    Szolnoki Galéria. Szerk.: Gulyás Katalin, Horváth László, Kaposvári Gyöngyi, Vincze Rita. Szolnok, 2015. 104 p.

EGYÉB PUBLIKÁCIÓK

Benedek Csaba
Internetes publikáció: Kisebb közlésekből 22 db a www.karpatmedence.net oldalon

Cseh János:
1.    Enigmatikus gepida spatha és kardkoptató Szolnokról (egy germán síregyüttes tárgyainak rekonstrukciójához). Redemptio, XXII. évfolyam 1. szám. 2015. február. Felelős szerkesztő: dr. Hortiné Bathó Edit. Jászberény, 2015. 2–3.

Gecse Annabella
1.    -A burgonyától a szilvafáig. Tanulmányok a hetvenéves Kósa László tiszteletére. Könyvismertetés. In: Ethnographia 2015/4. szám. 677–680.
2.    -Apáról – fiúra. A  népi gyermekjáték-bemutató 25. éve. In: Kisér. A jászkiséri polgárok lapja. 2015. január.
Betkowski Jenő és a tiszai fahajózás gyűjteménye a Damjanich János Múzeumban. http://iszolnok.hu/2015/09/30/betkowski-jeno-es-a-tiszai-fahajozas-gyujtemenye-a-damjanich-janos-muzeumban/


A Damjanich János Múzeum publikációi

2014

A MÚZEUM ÁLTAL KIADOTT ÖNÁLLÓ TUDOMÁNYOS-MUZEOLÓGIAI KIADVÁNYOK FELSOROLÁSA (MONOGRÁFIA, TANULMÁNYKÖTET, FOLYÓIRAT, KIÁLLÍTÁSI- ÉS GYŰJTEMÉNYI KATALÓGUS, ÉVKÖNYV) (MAGYAR | IDEGEN NYELVEN)

1.    A Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve XXII. Szerk.: Gulyás Katalin, Horváth László, Kaposvári Gyöngyi. Szolnok, 2013. (Tényleges megjelenés: 2014.) 646 p.
A kötetet Dr. Madaras László régész munkatársunk 60. születésnapja tiszteletére állítottuk össze.
Az évkönyvben valamennyi tanulmány idegen nyelvű rezümével jelenik meg.

2.    Somogyi Ignác 1859–1889. Szolnok dualizmus kori monográfusa. Szerk.: Gulyás Katalin, Jámbor Csaba. (Szolnoki arcképcsarnok 3.) Szolnok, 2014. 44 p.

3.    Somogyi Ignác: Szolnok város története 1740–1880. Szerkesztette, jegyzetekkel ellátta Bagi Gábor. Letölthető: www.djm.hu/somogyi

4.    Szolnoki Képtár. A Damjanich János Múzeum állandó kiállítása a Szolnoki Művésztelep történetéről. Szerk.: Szebenyi Nándor. (A Damjanich János Múzeum kiállításvezetői). Szolnok, 2014. 118 p.

A kiadványban a bevezető tanulmány valamint a művészek életrajza három nyelven szerepel: a magyar mellett angolul és németül is.

A MUNKATÁRSAK ÁLTAL ÍRT, SAJÁT MÚZEUMI KIADVÁNYBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK, CIKKEK FELSOROLÁSA (MAGYAR | IDEGEN NYELVEN)

1.    Bagi Gábor: A második szolnoki ütközet (1849. március 5.) történetéhez 1. In: A Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve XXII. Szerk.: Gulyás Katalin, Horváth László, Kaposvári Gyöngyi. Szolnok, 2013. 495-522. p.

2.    Bagi Gábor: Néhány megjegyzés a szolnoki vár 1550/1552-es építéséhez. In: A Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve XXII. Szerk.: Gulyás Katalin, Horváth László, Kaposvári Gyöngyi. Szolnok, 2013. 377-386. p.

3.    Bartha Júlia: Török elemek a magyar népi díszítőművészetben. In: A Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve XXII. Szerk.: Gulyás Katalin, Horváth László, Kaposvári Gyöngyi. Szolnok, 2013. 311-320. p.

4.    Benedek Csaba: Tárgyaink utóélete. Régi és modern anyagok újrahasznosítása napjaink társadalmában. In: A Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve XXII. Szerk.: Gulyás Katalin, Horváth László, Kaposvári Gyöngyi. Szolnok, 2013. 345-358. p.

5.    Berta Ferenc: Adalékok a szolnoki Tisza Filmszínház történetéhez. In: A Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve XXII. Szerk.: Gulyás Katalin, Horváth László, Kaposvári Gyöngyi. Szolnok, 2013. 567-572. p.

6.    Csányi Marietta – Tárnoki Judit: Túrkeve-Terehalom – a tell 2. települési szintje. Étkészlet a bronzkori házból. In: A Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve XXII. Szerk.: Gulyás Katalin, Horváth László, Kaposvári Gyöngyi. Szolnok, 2013. 13-30. p.

7.    Cseh János: Gepida telepleleltek Kengyel határából (Újabb adatok a mikrorégió Kr. u. V-VI. századi kerámiájához). In: A Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve XXII. Szerk.: Gulyás Katalin, Horváth László, Kaposvári Gyöngyi. Szolnok, 2013. 145-152. p.

8.    Hegedüs Gabriella: Rzeczpospolita királyválasztó intézményeinek kialakulása és azok működése Báthory István lengyel trónra jutásának tükrében (1574–1576). In: A Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve XXII. Szerk.: Gulyás Katalin, Horváth László, Kaposvári Gyöngyi. Szolnok, 2013. 577-588. p.

9.    Horváth László: Adalékok a gyöngyösi holokauszt történetéhez. In: Magyarországi holokauszt vidéken. Szerk.: Basics Beatrix.

10.    Horváth László: Madaras László 60 éves. In: A Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve XXII. Szerk.: Gulyás Katalin, Horváth László, Kaposvári Gyöngyi. Szolnok, 2013. 7-8. p.

11.    Kertész Róbert–Korpás Zoltán: A szolnoki végvár felépítése 1550–1552-ben és Bernardo Villela de Aldana ide kapcsolódó levelei. In: A Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve XXII. Szerk.: Gulyás Katalin, Horváth László, Kaposvári Gyöngyi. Szolnok, 2013. 387-450. p.

12.    Pató Mária: Bibliográfia. In: Szolnoki Képtár. A Damjanich János Múzeum kiállítása a Szolnoki Művésztelep történetéről. Szerk.: Szebenyi Nándor. (A Damjanich János Múzeum kiállításvezetői). Szolnok, 2014. 117–118. p.

13.    Pató Mária: Madaras László bibliográfiája. In: A Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve XXII. Szerk.: Gulyás Katalin, Horváth László, Kaposvári Gyöngyi. Szolnok, 2013. 639-644. p.

14.    Polgár Zoltán: Lak falu kápolnája. In: A Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve XXII. Szerk.: Gulyás Katalin, Horváth László, Kaposvári Gyöngyi. Szolnok, 2013. 235-240. p.

15.    Puskás Zoltán: Egy sírfelirat ürügyén. In: A Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve XXII. Szerk.: Gulyás Katalin, Horváth László, Kaposvári Gyöngyi. Szolnok, 2013. 629-638. p.

16.    Zsolnay László: A Szolnoki Művésztelep. In: Szolnoki Képtár. A Damjanich János Múzeum állandó kiállítása a Szolnoki Művésztelep történetéről. Szerk.: Szebenyi Nándor. (A Damjanich János Múzeum kiállításvezetői). Szolnok, 2014. 10–19. p.

17.    Zsolnay László: Késő gótikus firenzei oltárkép Kunhegyesről. In: A Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve XXII. Szerk.: Gulyás Katalin, Horváth László, Kaposvári Gyöngyi. Szolnok, 2013. 589-594. p.

A MUNKATÁRSAK ÁLTAL ÍRT EGYÉB TUDOMÁNYOS KIADVÁNYBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK, CIKKEK FELSOROLÁSA (MAGYAR | IDEGEN NYELVEN)

1.    Bagi Gábor: A szolnoki vár alagútjai nyomában… (Adalékok egy elfeledett régészeti ásatás történetéhez a szolnoki várban 1934/35-ben) In: Economica. A Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei VI. Új évfolyam 2. szám. Szolnok, 2013. 72–83. p.

2.    Bagi Gábor: Adatok a növénytermelés nagyságához a Jászkun Kerületben 1786–1848 között. In: Jászkunság 2. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Testület Évkönyve. Szolnok, 2014. 36–52. p.

3.    Bagi Gábor: Száz éves volt 2012-ben a Szolnoki Színház épülete (A szolnoki színjátszás történetéhez). In: Jászkunság 2. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Testület Évkönyve. Szolnok, 2014. 359–367. p.

4.    Bagi Gábor: Oszétia hősei a prekommunista időszakban. In: Jászkunság 2. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Testület Évkönyve. Szolnok, 2014. 168–181. p.

5.    Bagi Gábor: A Jászkunság központja az eladatás után (1702–1830). In: Jászberény története a kezdetektől a reformkorig. (Főszerk.: Pethő László). Jászberény, 2014. 214–308. p.

6.    Benedek Csaba: Címerrel díszített tárgyak a Szolnok megyei múzeumok gyűjteményeiben. In: Bárth János tiszteletére megjelentetett kötet.

7.    Cseh János: A bihari gepida település házainak adattára. (illusztrációként közép-Tisza-vidéki épületszerkezeti analógiákkal). In: Jászkunság (A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület Évkönyve) 2. Szerk.: Örsi Julianna. Szolnok, 2014. 154–167. p. 1-5. képpel

8.    Cseh János: Egy Szolnok városi sírlelet pajzsáról (ún. Horgos típusú umbók a Merowing-kor alföldi emlékanyagában). In: Redemptio (A jász és kun települések honismeretei lapja) XXI. évfolyam 1. szám. 2014. február. Felelős szerkesztő: Hortiné dr. Bathó Edit. Jászberény, 2014. 2-4. old. 3 képpel

9.    Gecse Annabella: „Salus animarum suprema lex esto”. In: Csanda Gábor főszerk.: Fórum Társadalomtudományi Szemle 2014/2. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 103–131. p.

10.    Gecse Annabella: És nemzetközivé lett? Angliában vagyok, de mindenki lengyelül beszél. In: Barna Gábor szerk.: Kaposkelecsény. Egy Ung megyei település mindennapjai a 20. században. Nagykapos, PROSPERITAS Alapítvány, 68–84. p.

11.    Kertész Róbert: „…ódon, tatár korabeli földsáncai folyópartra néznek” – Szolnok ispán föl-fa vára. In: Rosta Szabolcs–V. Székely György (szerk.) „Carmen miserabile” A tatárjárás magyarországi emlékei. Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére. Kecskemét, 2014. 345–384.

12.    Madaras László: Hunok, avarok, magyarok a Közép-Tisza vidékén. (Hunnen, Awaren Ungarn in der Mittel-Theiß Gegend.) Teil II. In: Zounok. Magyar Nemzeti Levéltár, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára Évkönyve 27. pp. 9-38.

13.    Madaras László: Problémák és lehetőségek a Kárpát-medence 9. századi történetével kapcsolatban (Vázlat). In: Európából Ázsiába, és vissza  ismét. Vámbéry Polgári Társulás, Dunaszerdahely, 2014. pp. 174-193.

14.    Madaras László: Nagykörű. In: Magyar őstörténet 1. A leletektől a viseletekig. Kárpát-medencei temetők, Helikon Kiadó, Budapest, 2014. Szerkesztette: Petkes Zsolt–Sudár Balázs. pp. 75-81.

15.    Szebenyi Nándor szerk.: A Tisza-tavi templomok útján c. kötet

16.    Zsolnay László: Vallási viszonyok és egyházművészet: A Tisza-tavi templomok útján

A MÚZEUM ÁLTAL MEGJELENTETETT ISMERETTERJESZTŐ, PEDAGÓGIAI KIADVÁNYOK FELSOROLÁSA (MAGYAR | IDEGEN NYELVEN)

Könyvtár és közönségkapcsolatok osztály

Pató Mária
1.    A Tisza legendája. Mesekönyv. Szolnok, 2014.
2.    A Szolnoki Képtár. A Szolnoki Képtár állandó kiállításhoz készült múzeumpedagógiai leporelló. (Csiszár Róberttel közösen)
a.    A szolnoki művészeti élet indulása és elindítója.
b.    Az alapítástól az első világháborúig (1902–1914)
3.    Hogyan nézett ki Árpád népe? – A honfoglaló nő. Kiállításvezető gyerekeknek. Szolnok, 2013.
4.    Hogyan nézett ki Árpád népe? – A honfoglaló férfi. Kiállításvezető gyerekeknek. Szolnok, 2013.

Bodolai Mária
1.    Alma a fa alatt – Múzeumpedagógiai foglalkoztató 12 old. A/4, színes füzet

A MUNKATÁRSAK ÁLTAL SAJÁT MÚZEUMI VAGY EGYÉB KIADVÁNYBAN MEGJELENTETETT ISMERETTERJESZTŐ ÍRÁSOK FELSOROLÁSA (MAGYAR | IDEGEN NYELVEN)

Néprajzi osztály

Gecse Annabella
1.    Apáról-fiúra huszonnegyedszer. In: Jászkisér. A jászkiséri polgárok lapja. 2014/január. 3-4.
2.    Az érték, ha nem szenzáció. In: Hortiné dr. Bathó Edit fel. szerk.: Redemptio. A jász és kun települések honismereti lapja. 2014. augusztus. 21. old.
3.    A 70 éves Füvessy Anikó köszöntése. In: Néprajzi Hírek 2014. 2. szám. 47-50. o.

Régészeti osztály

Kertész Róbert
Az első megtelepedők. Régibb kőkori vadászok és újkőkori élelemtermelők nyomai Jászberény térségében. In: Rédei Panni–Nagy Nikolett (szerk.) Mozaikok Jászberény történetéből. Olvasókönyv fiataloknak. Jászberény, 2014. 6–37.

Hegedüs Gabriella
-    25 várostörténeti és múzeumtörténeti írás a www.iszolnok.hu internetes portálon
-    3 várostörténeti írás a www.djm.hu internetes portálon