Ugrás a tartalomhoz Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez a honlapon
Közös örökségünk a múzeum!

Iskolai Közösségi Szolgálat


Iskolai Közösségi Szolgálat diákok számára a Damjanich János Múzeumban

A jelentkezéseket a megadott elérhetőségek egyikére várjuk, név, iskola, osztály megadásával és egy rövid bemutatkozással, melyben a diák megfogalmazza, miért a Damjanich János Múzeumban szeretné végezni a közösségi szolgálati idejét; milyen területen jártas; milyen érdeklődési körök jellemzik, és a felsorolt témák közül melyiket választja. A jelentkezést követően egyéni és/vagy csoportos konzultáció ajánlott, amikor a múzeum munkatársaival egyeztethetők a részletek és elvárások. Az órák a minőségi és szakmai igényességgel elkészült munkák függvényében kerülnek igazolásra.

I. Programjainkon való részvétel (munkaóra – múzeumban töltött idő)
Időszaki kiállításainkhoz kapcsolódóan megrendezett családi napokon, valamint főbb rendezvényeinken:
·         Régészet napja /május/
·         Múzeumok Éjszakája /június/
·         Múzeumi nyári tábor /július – augusztus/
·         Múzeumok Őszi Fesztiválja /szeptember – november/
Részvételi lehetőséget kínálunk segítő munkakörben, melyhez előzetes regisztráció szükséges. Rendezvényeinkre korlátozott számban tudjuk fogadni az IKSZ-es diákokat.

II. Választható kutatási témák (10-15 óra)
Formai követelmények: minimum 20.000 karakter szóközökkel együtt, Times New Roman, 12-es betűméret, 1,0 sorköz, sorkizárt, felhasznált irodalomlista csatolása, valamint képek és ábrák mellékletként csatolása.
1. A vasárnap
Az e témát választókat arra kérjük, írják le, mit jelent számukra és családjuk számára a vasárnap, jelent-e napirendjükben, teendőikben különbséget a hét többi napjához képest, vonatkoznak-e e napra tiltások, ünnepnek érzik-e, ha igen, mi jelzi ezt. Szeretnénk, ha arra is kitérnének, változott-e a vasárnaphoz való viszony családjukban az egyes nemzedékek tekintetében.
2. Tabáni emlékek
A Tabán Szolnok egyik legrégebbi városrésze. A Zagyva partján fekszik, a Tisza-Zagyva torkolat közelében, és korábban félszigetszerűen benyúlt a Zagyvába. Az e témát választókat arra kérjük, gyűjtsenek olyan adatközlőket, akik itt nőttek fel, élték le életüket vagy valamilyen formában kötődnek ehhez a városrészhez.
3. Ismeretlen kincsek nyomában
A pályázatra olyan képzőművészeti alkotások történeti hátteréről várunk leírást, amely családod vagy környezeted, ismerőseid tulajdonában található, és amelyet a Szolnoki Művésztelep valamely alkotója készített az 1900 és 1960 közötti időszakban.
A pályázat tematikus szempontjai.
Pályázni lehet: grafika, festmény, szobor, kisplasztika témakörben.
A dokumentációban és a művészettörténeti leírásban szerepelnie kell:
Az adott műtárgy leírásának, amelynek tartalmaznia kell a mű:
-         méretét,
-          technikáját,
-          szerzőjét,
-          fényképét.
A műtörténeti leírásnak tartalmaznia kell:
-         a mű készítőjének életrajzát,
-         leírást a mű megszerzésének körülményeiről, hogyan került a gyűjtő, gyűjtők birtokába (vétel, ajándék)
-         a műtárgyhoz kapcsolódó elbeszélést, anekdotát, amely a mű történetével, megszerzésével kapcsolatosan akár történeti jelleggel, akár élményszerű irodalmi elbeszéléssel hozzájárul a művészettörténeti háttér felrajzolásához.
A pályázatban nem kritérium a mű jelenlegi tulajdonosának említése.
4. Szolnoki honvédsorsok – visszaemlékezések nagyapáink és dédnagyapáink hadifogságban eltöltött tapasztalatairól
Magyarország jelentős katonai erőkkel vett részt mindkét világháborúban. Rengeteg honvéd nem térhetett haza a háborúk közvetlen befejezése után. A témát választókat arra kérjük, hogy keressenek fel a családban olyan személyt, aki megélte a hadifogság borzalmait, és az eseményekről szívesen beszélne. A pályázó készítsen egy „interjút” az adatközlővel, és írja meg a visszaemlékezéseket esszé formában. Szívesen látunk olyan történeteket is, amiket nem az adatközlő, hanem esetleg az édesapja élt át az első világháború utáni hadifogságról.
5. Emlékezés és tisztelgés – ahogy egy középiskolás látja 1956-ot
Magyarország 20. századi történetében fontos évszám 1956. Október 23-án az ország népe fellázadt a szovjet terror és megszállás ellen. A dolgozat íróját arra kérjük, hogy fogalmazza meg gondolatait, érzéseit az ’56-os forradalommal és annak utóéletével kapcsolatban. Nem kritérium csak a forradalom alatt történt eseményekkel foglalkozni, nyugodtan lehet véleményeket megfogalmazni a forradalomhoz szorosan kapcsolódó későbbi történések vagy az ’56-hoz köthető kutatások kapcsán.

III. Filmkészítés (15-20 óra)
A film tartalma szabadon választható, de témája kapcsolódjon a Damjanich János Múzeumhoz vagy Szolnok városához. Műfaját tekintve legyen diákszemléletű népszerűsítő reklámfilm, mely akár riportokat is tartalmazhat. A film hossza ne haladja meg az 5 percet, és minősége ne legyen gyengébb 480p-nél.

IV. Digitalizálás, tárgyfotózás (munkaóra – múzeumban töltött idő)
A történeti és a néprajzi osztály gyűjteményéhez kötődő digitalizálási és tárgyfotózási munkák segítése.

V. Fogadd örökbe (1 tárgy – 4 óra)
Lehetőséged nyílik kiválasztani a Damjanich János Múzeum állandó kiállításaiból egy tárgyat, melyről személyes hangvételű leírást készíthetsz. Szeretnénk, ha kifejtenéd, miért azt a tárgyat választottad, miért tetszik vagy épp nem tetszik neked? Milyen gondolatokat érzéseket váltott ki belőled a tárgy? Ha jól sikerül munkád, ezt akár a blog.djm.hu weboldalon is közzétesszük! A választott tárgyról csatolj képeket is!
Formai követelmények: minimum 3.000 karakter szóközökkel együtt, Times New Roman, 12-es betűméret, 1,0 sorköz, sorkizárt.

Elérhetőség:
Damjanich János Múzeum
5000 Szolnok, Kossuth tér 4.
56/510-150

Méri Tibor (történész, gyűjteménykezelő) e-mail: meri.tibor(kukac)djm.hu